Plattform (geologi)

underjordisk del av et kraton

En plattform er i geologien en underjordisk del av et kraton, i motsetning til den overflatiske (synlige) delen av kratonet som kalles et grunnfjellsskjold. Plattformen ligger under overflaten og er dekket med yngre sedimenter eller skyvedekker. Plattformer har ofte blitt dannet ved at kratonet har tiltet litt eller blitt delvis oversvømmet på grunn av havnivåstigning, og sedimentære lag har blitt avsatt på den del av kratonet som har ligget under vann.

På dette kartet over verdens geologiske provinser, framtrer grunnfjellsskjold (kratoner) i oransje og plattformer i rosa.Vi ser store plattform-område i tilknytning til overflatiske skjold i Kina, Sibir, Øst-Europa, Canada og Vest-Afrika.
Kontinentalskorpe:

██ Kraton, arkeisk-proterozoisk

██ Plattform, arkeisk-proterozoisk

██ Orogen, prekambrisk-paleozoisk

██ Basseng

██ Magmatisk

██ Annet

Havbunnsskorpe:

██ 0–20 mill. år

██ 20–65 mill. år

██ >65 mill. år

Et godt eksempel på dette er Nord-Europa med Danmark, nordlige Polen og Baltikum ned til Ukraina, hvor Østeuropeiske kraton er dekket med proterozoiske sedimenter som er 1,88 mrd. år gamle – en milliard år yngre enn selve kratonet. Et annet eksempel er Sibirske kraton hvor nesten hele kratonet unntatt de sørligste delene er underjordiske plattformer, dekket dels av nyere sedimenter og dels av et tykt lag magmatisk basaltstein kalt de sibirske trappene. Både den østeuropeiske og den sentralsibirske plattformen er begge flere millioner km² store.

Som del av kratoner består plattformer typisk av arkaisk krystallinsk grunnfjell av lett felsisk, magmatisk bergart, slik som granitt. De har en tykk skorpe og dype røtter som strekker seg inn i mantelen med en dybde på inntil 200 km – mer enn det dobbelte av jordskorpens vanlige tykkelse (30-100 km). De består ofte av basalt nederst og granitt og andre arkeiske bergarter høyere oppe.

Liste over større plattformer rediger

Listen nedenfor oppgir viktige plattformer på jordkloden, med angivelse av hvilket urkontinent de tilhørte, omtrentlig alder for kratonet, alder for de yngre sedimentene oppå plattformen, og lokalitet med de nåværende navnene på kontinentene eller statene.

Plattform, kraton Urkontinent Kraton alder Sediment alder Stater
Vest-Afrika-kratonet Vest-Gondwana 2,1 - 2,0 mrd. år Vest-Afrika
Sahariske kraton Vest-Gondwana Øst-Sahara
Arabisk-nubiske kraton Vest-Gondwana 1,5 - 1,0 mrd. år Sudan, Saudi-Arabia
Gawler-kratonet Øst-Gondwana 1,6 - 1,4 mrd. år Sør-Australia
Canadiske skjold Laurentia, Arktika 4,0 - 1,2 mrd. år Canada, USA
Wyomingskjoldet Laurentia 3,5 - 3,0 mrd. år USA
Yangtzekratonet Sør-Kina > 1,0 mrd. år Kina
Nord-Kina-kratonet Nord-Kina 2,5 mrd. år Kina, Korea, Mongolia
Øst-Kina-kratonet Kina
Sibir-kratonet Sibiria, Arktika > 2,5 mrd. år < 1,65 mrd. år Øst-Sibir
Volga-Ural-skjoldet Baltika 3,0 - 2,7 mrd. år Russland
Østeuropeiske kraton Baltika 3,4 - 2,5 mrd. år 1,9 - 1,6 mrd. år Skandinavia
Sarmatia Baltika 3,7 - 2,8 mrd. år 2,3 - 2,0 mrd. år Ukraina

Litteratur rediger

Referanser rediger


Eksterne lenker rediger