Plantefysiologi

Plantefysiologi er en underdisiplin av botanikk og omhandler plantenes funksjon, eller fysiologi. Nær beslektede temaer er plantemorfologi, planteøkologi, cellebiologi og molekylærbiologi.
Fundamentale prosesser som fotosyntese, cellulær respirasjon, planteernæring, vekststoffer (plantehormoner), tropismer, nastier, fotoperiodisme, fotomorfogenese, biologisk klokke, døgnrytme (cirkadiske bevegelser), miljøstress, frøspiring, dvale, spalteåpninger og transpirasjon (vannbalanse) studeres av plantefysiologer.

LitteraturRediger

  • Raven, Peter H.; Evert, Ray Franklin; Eichhorn, Susan E. (2005). Biology of plants (7 utg.). New York. Freeman.