Plantehormoner

Plantehormoner er organiske stoffer som i lave konsentrasjoner kan påvirke vekst, metabolisme, utvikling og differensiering i planter. Plantehormonene kan være naturlig forekommende eller produseres kunstig. Plantehormoner kalles ofte vekstregulerende stoffer istedenfor hormoner.

De viktigste gruppene av plantehormoner er: