Pilegrimssenter Dovrefjell

Pilegrimssenter Dovrefjell er et av fem regionale pilegrimssentere på pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. Senteret ble opprettet som en forening, stiftet på Hjerkinn 16. juni 2010.

Pilegrimssenter Dovrefjell

Pilegrimssenter Dovrefjell har et ansvar for pilegrimsleden gjennom 7 kommuner; Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal og Skaun kommuner.

Senteret er samlokalisert med Norsk Villreinsenter og har kontor på Hjerkinn.

Eksterne lenkerRediger