Se også Armando Teixeira, kjent som «Petit».

En petit er en kort, humoristisk tekst i kåserende stil i en avis. Den har en personlig og muntlig språktone. Ofte er den et fast innslag i avisen, skrevet av samme person. Ordet kommer fra det franske ordet "petit" som betyr liten.

«Petit er en kort, kommenterende, smått oppslått, helhetlig, ofte humoristisk, alltid personlig og poengtert betraktning om hva som helst», ifølge Lorentzen (1996).

Virkemidler kan være - blant mange andre - syntaks, allusjon, ordspill, parodi, ironi, dramatisering, språklige bilder, overraskende vendinger, besjeling, overdrivelse, underdrivelse, oppramsing, symmetribrudd eller muntlighet.

Se også rediger

Litteratur rediger