Peter-gruppen

Peter-gruppen var en terrorgruppe som ble opprettet ved slutten av 1943 under okkupasjonen av Danmark av den tyske okkupasjonsmakten, og som øvet kontrasabotasje – såkalt Schalburgtage – som svar på motstandsbevegelsens sabotasjeaksjoner. Peter-gruppen var oppkalt etter den tyske gruppelederen Otto Schwerdts dekknavn: Peter Schäfer. Peter-gruppen ble etter krigen kjent som Brøndum-banden, etter et av de ledende danske medlemmer, Henning Brøndum, hvis dramatiske utmeldinger vakte stor oppsikt under rettsforfølgelsen av gruppen.

Peter-gruppen
Virksom iDanmark
Aktiv1943–1945
LederOtto Schwerdt
Ideologinazisme
Type aksjonerkontrasabotasje

Ideen bak kontrasabotasjen var å fjerne motstandsbevegelsens oppslutning i samfunnet ved å følge enhver sabotasjehandling opp med kontrasabotasje på bygninger og institusjoner av allmenn interesse som utfluktsmål m.m. Flere filmselskaper ble sprengt fordi at danskene boykottet de kinematografene som viste tysk film.

Den 10. januar 1944 utførte Peter-gruppen sabotasje mot Studenterforeningens bygning på Vestre Boulevard (nå H.C. Andersens Boulevard) i København, hvor skadene ble oppgjort til 120 000 kroner. Øvrige aksjoner i januar 1944: 11. januar: garasjeanlegg, Enghavevej 31, 14 000 kr. 17. januar: Hellerup Is, Onsgårdsvej 3, 138 000 kr. 25. januar: Danske Studenters Roklub, Strandvænget. Hellerup Roklub, 227 000 kr. Mordforsøk på grev Brockenhuus-Schack 31. januar og mord på politibetjent Falkenaa samme dag. Det var Peter-gruppens resultater i den første måneden.

Fra den 31. desember 1943 til 4. mai 1945 utførte gruppen 94 drap, 25 drapsforsøk, åtte togattentater (som kostet 26 menneskeliv), 157 sprengninger av bygninger etc. med skader for cirka 100 000 000 kroner. I alt cirka 160 drepte, et stort antall sårede og mange invaliditeter.

En av gruppens mest oppsiktsvekkende aksjoner fant sted så sent som 22. februar 1945, da gruppen med sprengninger og fosforbomber ødela store deler av Guldsmedgade i Aarhus. Bombene var innstilt forskutt til stor fare for dem som deltok i redningsarbeidet. Syv mennesker døde som følge av eksplosjonene og de etterfølgende brannene. Dessuten myrdet gruppen et forbipasserende vitne.

En av de mest aktive i Peter-gruppen var den århusianske malersvennen Kai Henning Bothildsen Nielsen, som sto i spissen for aksjonen i Århus. Bothilsen Nielsen ble etter krigen sammen med seks jevnaldrende medskyldige dømt til døden og i en alder av 27 år henrettet (skutt) i København natten mellom den 8. og 9. mai 1947.

Peter-gruppen besto i begynnelsen av 13 mann, herav seks dansker. Lønnen var først 35 kroner og senere 50 kroner om dagen. Medlemmene måtte selv betale reiseomkostninger. De anvendte våpen og sprengstoffer var engelske og amerikanske materialer som var falt i tyskernes hender.