Perihelargumentet er et av baneelementene som beskriver et legeme i bane rundt solen, som for eksempel en planet. Det er vinkelen mellom oppstigende knute og perihel, målt i baneplanet. Å legge den til lengden til oppstigende knute gir lengdegraden til perihel til dets bane rundt solen.

Et perihelargument på 0 ° betyr at legemet vil vær i perihel akkurat når den krysser ekliptikken fra sør til nord. Et perihelargument på 90 ° betyr at legemet vil være i perihel akkurat når den er lengst nord for ekliptikken.

Autoritetsdata