Pelagisk fisk jager fritt i havområdene. Mest kjent er sild, makrell, lodde og brisling. Men også kolmule, hestmakrell, tobis og øyepål er viktige pelagiske fiskeslag.

Mesteparten av fisken går direkte til konsum. Pelagisk fisk danner også basis for marint råstoff til fôr-industrien.

Se også rediger

Pelagisk

Autoritetsdata