Patriarken av Moskva og hele Russland

Patriarken av Moskva og hele Russland er en ortodoks patriark og overhodet for den russisk-ortodokse kirke – som derfor også omtales som Moskva-patriarkatet. Han har sitt sete i Danilov-klosteret i Moskva. Den nåværende innehaveren av tittelen er Kirill (siden 2009).

Den russisk-ortodokse kirka og noen av dens datterkirker anser patriarken av Moskva for å ha høyest æresrang blant de ikke-oldkirkelige patriarkene, dvs. femte æresrang etter patriarkene av Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem. De øvrige ortodokse kirkene anser patriarken av Moskva for å ha sjette høyest æresrang, etter de fire oldkirkelige patriarkene og patriarken av Bulgaria.

Den russisk-ortodokse kirke ledes av Patriark Kirill, som har tittelen Patriarken av Moskva og hele Russland (russisk: Патриарх Московский и всея Руси, Patriarkh Moskovskij i vseja Rusi), en tittel med forløper som «Patriarken av Moskva og hele Stor, og Lille, og Hvite Rus».

Historie rediger

Kristenhetens leder i dagens Russland var opprinnelig metropolitten av Kiev og hele Rus. Han var underordnet den økumeniske patriark i Konstantinopel. Metropolitten flyttet sitt sete til Moskva i 1325, men fortsatte i begynnelsen å føre tittelen metropolitt av Kiev. 1448 ble kirka uavhengig fra det økumeniske patriarkat, og metropolitt Jona tok tittelen metropolitt av Moskva og hele Rus.

Da den økumeniske patriark Jeremias II anerkjente den russiske kirkens autokefali i 1589, opphøyet han samtidig metropolitt Job til den første patriarken av Moskva og hele Russland og de nordlige landene. 1721 ble imidlertid embetet avskaffet av Peter den store, som etter protestantisk forbilde erstattet patriarken med en regjerende synode ledet av en legmann. Det fantes fremdeles metropolitter/erkeeparker av Moskva, og disse var medlem av synoden, men hadde ingen ledelsesfunksjon.

Patriarkembetet ble gjeninnført i 1917 med Tikhon som den første nye – og i alt ellevte – patriarken av Moskva og hele Russland. (Den ytterligere tittelen ... og de nordlige landene ble ikke gjenopptatt.) Fra 1925–1943 var det patriarkale setet vakant pga. Sovjetunionens undertrykkelse av kirken.

Se også rediger