Paven og patriarken av Alexandria og hele Afrika

Wikimedia-listeartikkel
For innehavere av lignende titler se patriarken av Alexandria

Paven og patriarken av Alexandria og hele Afrika er en ortodoks patriark og overhodet for den ortodokse kirke i Alexandria. Den fullstendige offisielle tittelen lyder: pave og patriark av den store by Alexandria, av Libya, Pentapolis, Etiopia, hele Egypt og Afrika; fedrenes fader, hyrdenes hyrde, biskopenes biskop; den trettende blant apostlene og økumenisk dommer. Den nåværende innehaveren av tittelen er Theodoros II, som etterfulgte Petros VII i 2004.

Patriarken av Alexandria har nest høyest æresrang i den ortodokse kirke etter den økumeniske patriark av Konstantinopel. Han bruker som eneste ortodokse biskop tiara, og han bærer også to omoforier som tegn på sin verdighet.

HistorieRediger

Den ortodokse kirke i Alexandria ser seg selv i tradisjonen av oldkirkens patriark av Alexandria (i likhet med den koptisk-ortodokse kirke). Den første biskopen av Alexandria skal ha vært evangelisten Markus. Fra 232 har biskopene av Alexandria brukt tittelen pave, og denne bruken går dermed lenger tilbake enn den tilsvarende bruken av pavetittelen i Roma. Omtrent like lenge har biskopene av Alexandria utøvd patriarkal makt, dvs. hatt høyere rang enn metropolitter. De var dermed en av kirkens tre mektigste biskoper (ved siden av biskopene av Roma og Antiokia). Tittelen patriark ble innført på konsilet i Kalkedon (451).

På det samme konsilet oppstod uenigheten mellom de kalkedonske (de senere ortodokse og katolske) og de ikke-kalkedonske (orientalsk-ortodokse) kirkene. Etter noen år med interne stridigheter førte dette fra og med 536 til en todeling av at patriarkatet Alexandria i det som i dag er dens gresk-ortodokse og dens koptisk-ortodokse gren.

Se ogsåRediger