Liste over patriarker av Moskva

Wikimedia-listeartikkel

Denne listen omfatter overhodene – erkeeparkene, metropolittene og patriarkene – av den russisk-ortodokse kirke fra kirkas sete ble flytta til Moskva i 1325 og frem til i dag.

Metropolitter av Kiev og hele Rus (1325–1448)Rediger

1325 flyttet metropolitt Peter av Kiev sitt sete fra Vladimir til Moskva. Han og de føgende metropolittene beholdt tittelen metropolitt av Kiev og hele Rus. For russiske metropolitter før 1325 se liste over metropolitter av Kiev.

 • Pjotr (1325–1326)
 • Theognost (1328–1353)
 • Aleksij (1354–1378)
 • Kiprian (1. gang, ?–1382)
 • Pimen (1382–1383)
 • Dionisij (1384–1385)

Sedisvakanse

 • Kiprian (2. gang, 1390–1406)
 • Fotij (1408–1431)
 • Gerasim (1433–1435)
 • Isidor (1437–1341)

Isidor ble erklært som avsatt av den russisk-ortodokse kirka i 1341 for hans støtte til den katolske kirke, men han fortsatte å føre tittelen.

Metropolitter av Moskva og hele Rus (1448–1589)Rediger

Metropolitt Iona ble oppnevnt uten godkjennelse fra den økumeniske patriark, noe som i praksis innebar en løsrivelse fra Konstantinopel-patriarkatet. Iona begynte å føre tittelen metropolitt av Moskva og hele Rus.

 • Iona (1448–1461)
 • Theodosij (1461–1464)
 • Filipp I (1464–1473)
 • Gerontij (1473–1489)
 • Zosima (1490–1495)
 • Simon (1495–1511)
 • Varlaam (1511–1521)
 • Daniil (1522–1539)
 • Ioasaf (1539–1542)
 • Makarij (1542–1563)
 • Athanasij (1564–1566)
 • Filipp II (1566–1568)
 • Kirill (1568–1572)
 • Antonij (1572–1581)
 • Dionisij (1581–1586)
 • Iov (1586–1589)

Patriarker av Moskva og hele Russland (1589–1721)Rediger

Den økumeniske patriark opphøyet i 1589 metropolitt Iov til patriark. Tittelen lød heretter patriark av Moskva og hele Russland.

 • Iov (1589–1605)
 • Ignatij (1605–1606; avsatt i unåde og utelatt i kirkens offisielle liste over patriarker)
 • Germogen (1606–1612)

Sedisvakanse

 • Filaret (1619–1633)
 • Ioasaf I (1634–1640)
 • Iosif (1642–1652)
 • Nikon (1652–1666)
 • Ioasaf II (1667–1672)
 • Pitirim (1672–1673)
 • Ioakim (1674–1690)
 • Adrian (1690–1700)

Erkeeparker og metropolitter av Moskva (1721–1917)Rediger

Peter den store avskaffet i 1721 patriarktittelen og erstattet patriarken med den hellige synode. Embetet hadde da allerede vært ubesatt i 21 år. Metropolitansetet Moskva ble ikke avskaffet, men forble ubesatt i ytterligere 21 år (i tillegg til at dets innehavere altså hadde mistet ledelsesfunksjonen over den russiske kirke).

 • Iosif Voltsjanskij (erkeepark av Moskva og Vladimir 1742–1745)

Sedisvakanse

 • Platon Malinovskij (erkeepark av Moskva og Sevsk 1748–1754)

Sedisvakanse

 • Timothej Sjtsjerbatskij (metropolitt av Moskva og Kaluga 1757–1767)
 • Ambrosij Zertis-Kamenskij (erkeepark av Moskva og Kaluga 1768–1771)

Sedisvakanse

 • Platon Levsjin (metropolitt av Moskva og Kolomna 1775–1811)

Sedisvakanse

 • Avgustin Vinogradskij (metropolitt av Moskva og Kolomna 1818–1819)
 • Serafim Glagolevskij (metropolitt av Moskva og Kolomna 1819–1821)
 • Filaret Drozdov (metropolitt av Moskva og Kolomna 1821–1867)
 • Innokentij Veniaminov (metropolitt av Moskva og Kolomna 1868–1879)
 • Makarij Bulgakov (metropolitt av Moskva og Kolomna 1879–1882)
 • Ioannikij Rudnev (metropolitt av Moskva og Kolomna 1882–1891)
 • Leontij Lebedinskij (metropolitt av Moskva og Kolomna 1891–1893)
 • Sergij Ljapidevskij (metropolitt av Moskva og Kolomna 1893–1898)
 • Vladimir Bogojavlenskij (metropolitt av Moskva og Kolomna 1898–1912)
 • Makarij Nevskij (metropolitt av Moskva og Kolomna 1912–1917)

Patriarker av Moskva og hele Russland (1917–)Rediger

Ved valget av Tikhon til ny metropolitt av Moskva i 1917 gjeninnførte den hellige synode patriarktittelen.