Parisavtalen (1783)

Maleri av Benjamin West som viser (fra venstre til høyre) John Jay, John Adams, Benjamin Franklin, Henry Laurens og William Temple Franklin. De britiske utsendingene nektet å posere og maleriet ble aldri gjort ferdig.

Parisavtalen av 1783, signert 3. september 1783[1] og ratifisert av USAs kongress den 14. januar 1784, gjorde formelt slutt på den amerikanske uavhengighetskrigen mellom Storbritannia og Amerikas forente stater som hadde gjort opprør mot britisk styre i 1776. Storbritannia signerte separate fredsavtaler med Frankrike og Spania som Versaillesavtalene.[2]

Avtalen blir ofte kalt den andre Parisavtalen, den første var Parisavtalen av 1763. Flere andre avtaler har også blitt inngått under dette navnet.

Avtalen inneholdt følgende betingelser:

 • Artikkel 1: De tretten koloniene (Delaware er ikke spesifikt nevnt, men var antagelig inkludert i Pennsylvania som den teknisk sett var del av før krigen) anerkjennes som frie og suverene stater.
 • Artikkel 2: Grensene mellom USA og Britisk Nord-Amerika etableres.
 • Artikkel 3: Fiskere fra USA får fiskerettigheter i Grand Banks, utenfor kysten av Newfoundland og i St. Lawrence-bukta
 • Artikkel 4: Lovmessig gjeld skal betales til kreditorer på begge sider.
 • Artikkel 5: USAs kongress skal «oppriktig anbefale» til statsforvaltninger å anerkjenne de rettmessige eierne av alt konfiskert gods «gi tilbake alle eiendeler, rettigheter og eiendommer som har blitt konfiskert fra ekte britiske undersåtter (lojalister).» (aldri gjennomført)
 • Artikkel 6: USA vil forhindre fremtidig konfiskering av lojalistenes eiendeler.
 • Artikkel 7: Krigsfanger på begge sider skal løslates. Alle eiendeler etterlatt av den britiske hær (inkludert slaver) skal forbli i USA og forsakes.
 • Artikkel 8: Storbritannia og USA skal begge gis lik adgang til Mississippi.
 • Artikkel 9: Territorier erobret av amerikanerne etter avtalen skal returneres uten kompensasjon.
 • Artikkel 10: Ratifiseringen av avtalen skal skje innen seks måneder fra den blir signert av partene.[1]

ReferanserRediger

 1. ^ a b «Avalon Project - British-American Diplomcay : The Paris Peace Treaty of September 30, 1783». avalon.law.yale.edu. Besøkt 13. februar 2019. 
 2. ^ «Peace of Paris | 1783». Encyclopedia Britannica (engelsk). Besøkt 13. februar 2019.