Lojalister (amerikanske revolusjon)

Lojalister var britiske kolonister i Nord-Amerika som forble lojale undersåtter av Storbritannias krone under den amerikanske uavhengighetskrigen. De ble også kalt torier, kongens menn eller rojalister. De lojalistene som forlot landet og slo seg ned i Canada kalte seg United Empire Loyalists. Deres kolonimotstandere som støttet den amerikanske revolusjon, ble kalt patrioter, whiger, kongressmenn eller, på grunn av dere lojalitet til det nye Amerikas forente stater, bare amerikanere.