Paraplyart

En paraplyart er en art hvis bevaring gir beskyttelse til et stort antall naturlig forekommende samlevende arter.[1] Begrepet brukes helst om arter som har et bredt krav til miljøet og behov for store arealer, typisk pattedyr og fugler. Når paraplyarter bevares, bevarer man samtidig svært mange andre arter.

Begrepet paraplyart ble først brukt av biologene Frankel og Soulé i 1981 og siden definert av Fleishman m. fl. (2000), som «en art hvis bevaring fungerer som en beskyttende paraply for en rekke samlevende arter».[2] Det ble senere modifisert og gjengitt av Roberge og Angelstam (2004).[1]

Frankel og Soulé tok utgangspunkt i bevaringsbiologiske hensyn. De ønsket opprinnelig å finne arter som var egnet som indikatorarter for spesifikke økosystemer med særegne biotopkrav. Frankel og Soulé valgte å bruke større arter, i stedet for å kartlegge biodiversitet hos en rekke organismegrupper. Dette var arter med spesifikke økologiske krav, som kunne fungere som en paraply for mange mindre og mer tidkrevende arter å registrere.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Roberge, J-M. & Angelstam, P. 2004. Usefulness of the umbrella species concept as a conservation tool. Conservation Biology 18, No. 1, 76-85
  2. ^ Fleishman, E, Murphy, D.D.& Brussard, P. F. 2000. A new method for selection of umbrella species for conservation planning. Ecological Applications 10: 569-579