Othello (brettspill)

Othello (ofte kalt Reversi) er et brettspill der spillebrettet består av 8 x 8 ruter. Spillet gjennomføres ved at brikker med en svart side og en hvit side plasseres på spillebrettet og snur brikker av motstanderens farge, alt etter plassering av egne og motspillers brikker. Spillet ble oppfunnet av japanereren Goro Hasegawa, og ble solgt for første gang i 1973.[1][2] オセロ・Othello er et registrert varemerke.[3]

Othello

Spillet omtales ofte med uttrykket: «A minute to learn, a lifetime to master».

Det arrangeres årlige NM, VM og nordisk mesterskap i Othello. Det første verdensmesterskapet i Othello ble holdt i oktober 1977 i Tokyo, Japan.[4] Norge arrangerte VM i Othello i Oslo 19-22. november 2008. Beste norske VM-prestasjoner er Thomas Heibergs 2.-plass i 1977 og Jan Kristian Hauglands 4.-plass i 1999. Tre ganger har en nordmann vunnet Nordisk mesterskap: Johan Dovland i 2006 og Martin Ødegård i 2007 og 2016.

Per 2018 var Keisuke Fukuchi den yngste verdensmesteren noensinne, da han vant VM i Praha i 2018 mens han var 11 år gammel.[5]

OpprinnelseRediger

Brettspillet Othellos historie kan spores tilbake til England i 1883.[6] Her fikk spillet stor popularitet og spredte seg raskt til andre land. Den versjonen av Othello som spilles idag har sin opprinnelse i Japan på 1970-tallet. Det var da man startet med å legge to hvite og to sorte brikker i diagonal som utgangsposisjon, og man fjernet også begrensningen på 32 brikker per spiller. Det var også da navnet Othello først ble brukt om spillet, inspirert av Shakespeares stykke.

Spillets reglerRediger

Spiller forberedes ved at to brikker av hver farge legges på de fire rutene i midten, diagonalt i forhold til hverandre.

Den av spillerne som starter legger så en ny brikke på en av rutene med sin farge opp. Brikker av motsspillerens farge som ligger mellom den nye brikken og eksisterende brikker av spillerens farge på brettet, vil da snus og dermed endres til spillerens farge.

 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Sort åpner med e6 og snur dermed brikken på e5

Dersom man ikke kan legge en brikke noe sted hvor man kan snu noen av motspillerens brikker, vil man miste sitt trekk.

 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Sort har her ingen lovlige steder å plassere sin brikke og mister derfor sitt trekk


BegreperRediger

Tempo beskriver en spillers evne til å ivareta egne valgmuligheter med tanke på hvor neste brikke skal kunne plasseres, samtidig som motspillerens valgmuligheter innskrenkes.

 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Her har sort ikke klart å følge hvit på tempo og tvinges dermed til å foreta et ufordelaktig trekk

Paritet er et begrep som benyttes i othello som beskrivelse for hvilken av spillerne som vil få det siste trekket. I en jevn kamp kan det være avgjørende for utfallet å ha denne fordelen. Dersom ingen av spillerne mister sitt trekk underveis vil den som startet spillet få nest-siste trekk.

Svindel brukes om trekk hvor spilleren i utgangspunktet har satt seg i en dårlig posisjon på en av kantene og utfordres av motspilleren i forhold til hjørnet, men likevel klarer å ta både hjørnet og kanten ved å avskjære motspillerens mulighet til å utnytte den utsatte posisjonen.