Oslo Sjømannsforening

Oslo Sjømannsforening er en frivillig forening som har til formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden og andre sjøfartsinteresserte bedre sammen og virke for alt som kan tjene sjømannsstandens og sjøfartens interesser. Et av foreningens viktige formål er å bidra til å formidle kunnskap om maritim kultur og sjøfartshistorie gjennom sosiale medlemsarramngementer foredragskvelder. Foreningen ble stiftet 19. desember 1846 under navnet Christiania Sømandsforening.

Oslo Sjømannsforening i Kronprinsens gate 1

Alle som er eller har vært offiserer om bord i handelsfartøyer, og alle som er eller har vært marineoffiserer kan bli medlem av foreningen.

Som medlemmer kan også opptas andre sjøfartsinteresserte som er eller har vært knyttet til virke eller interesser i forbindelse med skipsfart.

Eksterne lenkerRediger