Oslo Handelshøyskole

tidligere norsk høyskole

Oslo Handelshøyskole er en tidligere privat høgskole for økonomiutdanning, etablert i Oslo i 1967 under navnet Handelsakademiet. Skolen ble i 1992 fusjonert med Handelshøyskolen BI.

Skolen var opprinnelig et privat aksjeselskap, eid av familien Lae. Skolen fikk navnet Oslo Handelshøyskole i 1989, i forbindelse med en omdannelse fra aksjeselskap til selveid stiftelse. Skolen flyttet samtidig fra Gamle Berle skole i Professor Dahls gate 30 til SjømannsskolenEkeberg.

Litteratur rediger

  • Aftenposten, 23. november1989 «Nye Handelsakademiet»