Orten, også skrevet Orta i akkusativ/tilstedsform, er en øy i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Det er idag 8 fastboende på Orten, men befolkningstallet går opp i høytider og helger da utflyttede ortinger og hyttefolket vender dit. Navnet Orten har trolig opphav i ordet «Urptir», som av gammelnorsk betyr verpe/hekkeplass for fugl.

Orta
Geografi
Areal 1±0 km²
Bredde 1 kilometer
Administrasjon
LandNorge
Posisjon
Kart
Orta
62°46′53″N 6°38′19″Ø

Øya har post i butikk, postnummer 6486 Orten, og blir betjent av fergeruten Småge (Gossa)–Orten–Finnøya–Sandøya–Ona, som anløper Orten fire til fem ganger daglig.

Tidligere var Orten tett befolket, på det meste (1950-årene) ca. 60 personer, som hovedsakelig livnærte seg på fiske og jordbruk. Folketellingen i 1950 viste 56 personer på Orten.

MF «Midøy» legger til kai

I 1761 ble Orten skildret slik: Dette er en liden Smuk Øe, som ligger midt paa den store Orte-Fiord, men omgives af efterfølgende Øer, Otterøen, Harøen, Sandøen, Huusøen, Onens Fiskevæhr, Lyngevæhret og Gossen. Alle disse Øer giør ligesom en Circel om denne Lille Øe …[1]

Landskapet på Orten

Geografi rediger

Det er et nokså flatt landskap og det høyeste punktet er Rambjøra med sine 28 meter over havet. Øya er omtrent 1,5 km lang og 1 km bred. Flatemålet er omtrent på én kvadratkilometer.

Historie rediger

Det er uvisst hvor langt tilbake det har vært fastboende på Orten, og det er først i skattemantallet i 1520 at innbyggerne blir nevnt med navn. Fiskerbonden som livnærer seg ved å eie en jordlapp og drive fiske er den typiske ortingen opp gjennom historien. Det har blitt gjort funn fra yngre jernalder i torvmyra på «Remma»: en jordgamme, kokegrop og pilspisser. Det er også registrert gravrøyser og andre spor etter gammel bosetting av jegere og fiskere. Ved kommunereformen ble Orta sammen med Lyngværet overført fra daværende Sandøy kommune til Aukra kommune fra 1. januar 2020.[2]

Dyreliv rediger

Dyrelivet blir begrenset på grunn av øytilværelsen, men det er et meget rikt fugleliv på øya. Grågåsa er utbredt og lever her i perioden april til oktober avhengig av værforholdene. Grågåsas store hunger etter gress er en utfordring for det lokale jordbruket. Mink og oter er de eneste ville pattedyrene som har fast tilhold på øya. Mus og rotter har aldri eksistert på øya, noe som er spesielt for en øy, også sett i forhold til resten av øyene i Romsdalen. Av og til kommer både hjort og rådyr på besøk, men de drar ganske raskt videre på svømmetur over havet. I motsetning til en liten villdyrbestand er det mye husdyr som kan observeres rundt om i miljøet. Det mest iøynefallende er okserasen Highland Cattle og grupper av utegangersau. I havet rundt øya kan man ofte se steinkobbe sel, nise, vågehval og spekkhogger og på havbunnen er det rikt med krabbe.

Virksomhet i dag rediger

I dag er det to gårder som driver med melke- og kjøttproduksjon på Orten. Det drives også et sveiseverksted, et snekkerfirma, et datafirma og lydstudio. Historisk har Ortens beboere drevet med fiske, og det er også den dag idag et selvstendig fiskerifirma ved navn Orten Kystfiske.

Infrastruktur rediger

Innbyggerne får sitt ferskvann ved hjelp av et eget renseanlegg som omgjør saltvann til drikkbart ferskvann. Strøm føres til øya via en sjøkabel som er strukket fra Harøya. Offentlig bilvei dekker størsteparten av øya og ellers er det stivei. Det er også en liten småbåthavn på Orten.

Referanser rediger

  1. ^ Matrikkel for Romsdal 1761: fol. 35 b
  2. ^ «Vedtak om grensejustering mellom kommunane Sandøy og Aukra» (PDF). Regjeringen. 2. juli 2018.