Atmospheric electromagnetic transmittance or opacity.jpg

Det optiske vinduet er et uttrykk for den delen av det elektromagnetiske spekteret som kan passere gjennom et visst materie – innen astronomien refereres vanligvis en planets, oftest jordens, atmosfære, mens det innen medisin ofte refereres til kroppens vev. Det kalles for optisk fordi det handler om det for menneskeøyet synlige lyset, med bølgelengder mellom 400 og 700 nanometer).

Astronomisk optisk vinduRediger

Største delen av den elektromagnetiske energien fra solen og andre utenomjordiske kilder når aldri jordoverflaten, men absorberers av atmosfæren. Det finnes også et tilsvarende radiovindu for frekvenser i radiospekteret.

Medisinsk optisk vinduRediger

Det optiske vinduet for levende kroppsvev er ca. mellom bølgelengdene 650 og 1 200 nanometer. Ved kortere bølgelengder absorberes strålingen av hemoglobinet i blodet, mens vann absorberer de kortere bølgelengdene i det infrarøde området.