Opplysningsutvalget om Norge og EF

Opplysningsutvalget om Norge og EF var en gruppe som ble grunnlagt i Oslo i 1988 av politikere, fagforeningsfolk, intellektuelle og representanter for landbruksinteresser med den hensikt å drive studie- og opplysningsarbeid med henblikk på å forhindre norsk medlemskap i Det europeiske fellesskap. Leder var Kristen Nygaard, og blant medlemmene var Guro Fjellanger, Terje Kalheim, Bergfrid Fjose, Stein Ørnhøi og Jan Henry T. Olsen. Utvalget ble lagt ned i 1990 da organisasjonen Nei til EU ble opprettet.