Operativmiljø

Innenfor informatikk brukes navnet operativmiljø (engelsk: operating environment) om brukergrensesnittet som brukerne kjører programmer i. Det finnes to typer operativmiljøer:

  • En kommandolinje: Brukeren kommuniserer med datamaskinen ved å skrive kommandoer på et tastatur, og får tilbakemeldinger i form av tekst på en skjerm.
I eldre tekstbaserte operativsystemer som f.eks. CP/M og MS-DOS, startet brukeren programmer ved å skrive kommandoer i kommandolinjen. Slike operativsystemer ble kalt tekstbaserte, fordi oppstart av programmer utelukkende skjedde via kommandolinjen.
Kommandolinjer brukes fortsatt. Eksempler er Unix-skall og Windows PowerShell i Windows Vista. Kommandolinjer brukes også av programmeringsspråk for å eksperimentere under programmering.

Et operativmiljø er ikke det samme som et operativsystem. Windows 1.0 var for eksempel et grafisk brukergrensesnitt til MS-DOS, selv om det hadde sin egen selvstendige API.