Operasjon Sjøløve

tysk plan under andre verdenskrig om å invadere Storbritannia
(Omdirigert fra Operation Seelöwe)

Operasjon Sjøløve (tysk: Unternehmen Seelöwe) var en tysk plan fra andre verdenskrig om å invadere Storbritannia. Planen ble aldri gjennomført fordi Luftwaffe tapte slaget om Storbritannia, luftkrigen over Storbritannia sommeren og høsten 1940.

Kartskisse som viser plan for tysk invasjon i Storbritannia i 1940
Invasjonsplan Operasjon Sjøløve

Planene for Unternehmen Seelöwe ble fremlagt av den tyske flåtes strateger for Hitler etter at okkupasjonen av Frankrike var gjennomført i juli 1940. Hær og flåte var ikke enige om steder og tidspunkt for invasjonen. Det var i alle tilfeller Luftwaffes oppgave å skape de nødvendige forutsetninger ved å erobre luftherredømmet over det tenkte invasjonsområdet. Luftwaffe skulle også gi nærstøtte til hæren og marinen.

Det ble stilt i beredskap et stort antall farkoster i havnene på kontinental side av Den engelske kanal fra Le Havre i sør og Antwerpen i nord:

  • 155 lasteskip
  • 1 277 prammer og lektere
  • 471 bukserbåter
  • 1 161 motorbåter