Operasjon Chashme Naw

Operasjon Chashme Naw
Konflikt: Krigen i Afghanistan (2001-)
Faryab districts.png
Dato26. mars 2010–dags dato
StedFaryab-provinsen i Afghanistan
ResultatOperasjon pågående
Stridende parter
Koalisjonsstyrker:
Afghanistan Afghanistans nasjonalhær
ISAFs logo ISAF
Motstandsgrupper:
Talibans flagg Taliban
Kommandanter og ledere
Afghanistan Gen. Murad Ali Murad
(Sjef for ANAs 209. armékorps)
ISAFs logo Brig. Frank Leidenberger
(Sjef for ISAF i Nord-Afghanistan)
ISAFs logo Oberst Knut Fredheim
(Sjef for PRT- Meymaneh)
Talibans flagg Ukjent
Styrker
Koalisjonsstyrker:
Afghanistan Afghanske:
• Enheter fra Afghan National Armys 209. armékorps
Afghan National Police
ISAFs logo ISAFs stabiliseringsstyrke i Meymaneh (cirka 280 soldater fra
Norge Norge og 120 soldater fra
Latvia Latvia )
USA USA:
• Amerikanske soldater og mentorer
Talibans flagg Ukjent antall motstandsfolk
Tap
Minst 8 skadde ISAF-soldater4 drept[1][2]
Minst 3 såret[1][2][3]

Operasjon Chashme Naw ( nynorsk: ny kilde[4]) er en afghansk-ledet offensiv, med militær støtte av ISAF, mot Taliban, i Faryab-provinsen i det nordlige Afghanistan som startet 26. mars 2010. Offensiven er rettet mot distriktene Qaysar, Almar, Khwaja Sabz Posh og Shirin Tagab.

Bakgrunn for operasjonenRediger

Talibans aktivitet i Nord-AfghanistanRediger

Talibans aktivitet i det ellers rolige Nord-Afghanistan har økt siden 2009. Siden 2009 har det blitt registrert stadig flere kamper i de norske ansvarsområdene i Afghanistan. Antall «hendelser» steg fra 135 i 2008 til 293 i 2009, mens antall direkte angrep gikk opp fra 61 til 165 i Faryab-provinsen. I 2008 ble den urolige Ghowrmach-distriktet overført fra Badghis-provinsen til Faryab-provinsen, og er det distriktet urolighetene har økt mest. Bare i Ghowrmach gikk angrepene opp fra 36 i 2008 til 83 i 2009.[5]

Under et møte med stabiliseringsstyrken (PRT) i Meymaneh 15. mars poengterte øverstkommanderende for ISAF, general Stanley McChrystal utfordringene ISAF-styrken i Nord-Afghanistan står overfor. McChrystal sa at «Det er en stor reell fare for at opprørsgrupper sprer seg i nord. Mens mange fokuserer på det sørlige, der det smeller mest og skrives mest om i media, er det en fare for at man overser resten av landet».[6]

ISAFs aktivitet i Nord-AfghanistanRediger

Aktiviteten i Nord-Afghanistan til stabiliseringsstyrken i Meymaneh, har økt siden 2007. I oktober 2007 igangsatte ISAFs Regional Command North sammen med den afghanske hæren og afghanske sikkerhetsstyrkene sin første større operasjon i Nord-Afghanistan, Operasjon Harekate Yolo. Offensiven kom som et respons mot trusler fra ledende Taliban-ledere om å utvide opprøret til det relativt fredelige Nord-Afghanistan. I operasjonen deltok omkring 260 norske soldater, som fokuserte på Faryab og Badghis-provinsene.

I mai 2008 utførte norske ISAF-styrker, støttet av tyske og afghanske styrker, Operasjon Karez i Badghis- og Faryab-provinsene. Målet var å nedkjempe Taliban-opprørernes tilstedeværelse i området som hadde omgruppert seg etter operasjon Harekate Yolo i høsten 2007. Til tross for å nedkjempe flere opprørere, forlot de området etter operasjonen.

I slutten av 2009 økte den norske aktiviteten i provinsen, og antallet såkalte «hendelser» økte betydelig. Den 21. desember ble et av de norske MOT-lagene beskutt med rakettdrevne granater og håndvåpen av et ukjent antall opprørere vest i Faryab. Dagen etter ble norske soldater utsatt for to ulike angrep. Under en rutinepatrulje ble et MOT-lag beskutt fra flere hold, og behøvde flystøtte og forsterkninger. Senere ble to andre enheter fra Meymaneh-leiren tatt under ild, lenger vest i Faryab, i Ghowrmach-distriktet. Den 24. desember ble en patrulje bestående av afghanske hær- og politistyrker, støttet av norske mentorer (OMLT), tatt under ild i området vest for Meymaneh. Dagen etter gjennomførte afghanske og norske styrker, støttet av helikoptre og dronefly fra ISAF, en operasjon for å etterforsyne en afghansk grensepost, som var angrepet to dager tidligere. Hensikten var å evakuere ut skadd personell og etterforsyne posten med mat og ammunisjon.[7]

Nyttårsaften ble norske soldater fra Telemark Bataljon, sammen med afghansk politi beskutt av opprørere da de havnet i skuddvekslinger utenfor landsbyen Ata Khan Kwhaja. Hensikten med oppdraget var å snakke med de lokale i området, og å innhente informasjon om behov de hadde. De norske soldatene ble beskutt fra flere hold da de ankom området, men de tok kontroll over situasjonen og besvarte ilden. Infanterienheten fra Telemark bataljon satte i gang et fremstøt og sikret sin posisjon fra flere kanter. Deler av enheten beveget seg inn i landsbyen for å sikre området, og fikk klarert situasjonen. Striden varte i sju timer.[8]

18. januar 2010 havnet en enhet fra den norske stabiliseringsstyrken i Meymaneh under ild av større antall opprørere under oppdragsløsning på vei ned mot Jar-i-Syah, sør for Ghowrmach i Faryab-provinsen. De norske soldatene ble angrepet av mellom 30 til 50 opprørere utrustet med håndvåpen, maskingeværer og RPG'er, og de norske soldatene besvarte ilden med skarpskyttere og CV9030F1. Angrepet varte i over tre timer, og endte med tre drepte opprørere og en såret.[9]

25. januar 2010 ble soldaten Claes Joachim Olsson drept da hans CV9030F1 stormpanservogn kjørte på en veibombe sørøst for Ghowrmach nord i Afghanistan mandag formiddag. Olsson deltok som vognfører på en CV9030F1 stormpanservogn i en kolonne på 11 kjøretøyer og 40 norske soldater tilhørende infanterienheten fra Telemark bataljon på en operasjon i Ghowrmach-distriktet for å møte soldater fra den afghanske hæren for å gjennomføre felles patruljer i området. Olssons stormpanservogn kjørte på en nedgravd veisidebombe rundt fire kilometer sørøst for Ghowrmach. Kort tid etter eksposjonen ble den avdøde sammen med de to skadde evakuert av stabiliseringsstyrkens helikopter i Meymaneh under beskyting fra Taliban.

Onsdag 3. februar ble norske soldater som var ute på oppdrag med afghanske offiserer og den afghanske hæren angrepet av Taliban-opprørere i ALMAR i nærheten av landsbyen Kaja Ghwar Faryab-provinsen, nær Meymaneh. Norske og afghanske styrker skulle møte afghanske ledere i landsbyene i området da de ble beskutt av håndvåpen. Kampene varte i tre timer, fra klokken 14:00 til 17:00 lokal tid.[10]

Amerikanske forsterkninger til Faryab-provinsenRediger

I løpet av april 2010 vil over 500 amerikanske soldater fra artilleribataljonen fra 1st Brigade Combat Team, 10th Mountain Division, bli deployert i Faryab-provinsen. Deres oppdrag vil være å trene opp det afghanske politiet i provinsen. Ifølge major Robb Marshall, nestkommanderende for artilleribataljonen, så sliter det afghanske politiet «med et frynsete rykte hos den afghanske sivilbefolkningen. Mistanker om korrupsjon, ulovlig skattlegging og unøytrale politifolk er utfordringer som må løses for at afghanere flest skal få tillit til ordensmakten. I tillegg er mye av utstyret politiet bruker dårlig.» Videre forklarer han at politiet ofte utførernærmest militære operasjoner, og at amerikanerne ønsker å lage et tydeligere skille mellom politioppgaver og militære oppgaver. Den amerikanske styrken vil ikke være underlagt den norske stabiliseringsstyrken, men vil rapportere direkte til det regionale ISAF-hovedkvarteret for Nord-Afghanistan i Mazar-e Sharif, og følger dermed de samme kommandolinjene som den norskledete stabiliseringsstyrken selv bruker.[11]

Planlegging og målRediger

Målet med operasjonen er å bedre sikkerheten, slik at myndighetene og hjelpeorganisasjoner kan starte med små og større bistandsprosjekter.[12]

Stabiliseringsstyrken i Meymaneh samarbeidet med den afghanske sikkerhetsstyrken og provinsmyndighetene i Faryab med å planlegge operasjonen siden høsten 2009.

Flere parter har deltatt i planleggingen av operasjonen. Abdul Haq Shafaq, provinsguvernør i Faryab, ønsket at stabiliseringsstyrken skulle fokusere på området Qaysar-Almar-Khwaja-Sabz Posh-Shirin Tagab. General Murad Ali Murad, sjefen for den afghanske hærens 209. armékorps og brigader Frank Leidenberger, sjef for ISAF Regional Command North, har deltatt på planleggingsmøter og vært på rekognosering i området.[12]

Den 18. mars 2010 var øverstkommanderende for ISAF, general Stanley McChrystal, på besøk i Meymaneh for å bli oppdatert på sikkerhetssituasjonen i området. Ifølge oberst Knut Fredheim var McChrystal godt fornøyd med det arbeidet som stabiliseringsstyrken hadde lagt ned, og roste nordmennenes gode situasjonsforståelse. Ifølge Fredheim ga McChrystal uttrykk for at afghanerne og den norske stabiliseringsstyrken hadde laget en plan som, om den lykkes, vil bidra til bedre stabilitet i området.[12]

Ny strategi: Stage, Clear, Hold and BuildRediger

Etter at General Stanley A. McChrystal i mai 2009 overtok stillingen som øverstkommanderende for ISAF etter general David McKiernan, har han fokusert å endre ISAFs strategi fra å fokusere å bekjempe Taliban og al-Qaidasearch-and-destroy») til å fokusere på å sikre områder og beskytte sivilbefolkningen fra opprørsgrupper og garantere humanitær utviklingsbistand.

ISAFs nye prinsipper går ut på å forhindre Talibans tilgang til og støtte blant folket ved å beskytte folket ved å opprettholde en konstant tilstedeværelse blant folket, noe de kalder «Stage, Clear, Hold and Build». «Stage»-fasen omfatter forberedelser, inkludert aktiv involvering av afghanske myndigheter og lokale ledere. «Clear»-fasen omfatter at ISAF-styrker og afghanske sikkerhetsstyrker rykker inn i områder og ryddet det for opprørere imot den afghanske regjeringens utviklingsplaner på provinsielt nivå. «Hold»-fasen omfatter en konstant tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker i området for å beskytte sivilbefolkningen mot opprørsaktiviet, samt etablere de første elementene av godt styresett og utvikling i området. «Build»-fasen omfatter igangsettelse av utviklingsarbeide i provinsen samt overlatelse av ansvaret for det bestemte området til afghanerne selv.[13][14]

MålRediger

 Et av målene med operasjonene er å få et bedre forhold til lokalbefolkningen, Operasjon Chashme Naw skal bedre sikkerheten for den afghanske befolkningen i området og gi mulighet for å starte utviklingsprogram og bygge infrastruktur.

 

En av de viktigste målsetningene for Operasjon Chashme Naw er å skape sikkerhet i området gjennom kontinuerlig tilstedeværelse av afghanske sikkerhetsstyrker.[12]

Faryab-provinsens ISAF-styrke har erfart, at når de militære styrkene trekker seg ut av området umiddelbart etter en operasjon, da det er fare for at motstandsfolk (blant annet Taliban-styrker) opererer i større grad. Blant annet derfor, skal afghanske regjeringsstyrker bli igjen i området, etter at operasjonen er ferdig.

Målet med Chashme Naw er å bygge flere nye kontrollposter for de afghanske sikkerhetsstyrkene. Deretter skal afghanerne selv stå for bemanningen og sikkerheten, blant annet ved å patruljere i området og å opprettholde en god dialog med lokalbefolkningen, og på litt lengre sikt vil operasjonen ifølge Fredheim føre til bygging av nye veier og annen infrastruktur, noe han håper vil føre til ett enklere og bedre liv for lokalbefolkningen.[12]

OperasjonenRediger

26. mars 2010 startet ISAFs operasjon mot styrkene til motstandsfolk (blant annet Taliban-styrker) i Faryab-provinsen. Operasjonen er en av de største som har vært gjennomført med norsk deltagelse i den provinsen.)[12] Minst 400 soldater og politimenn fra Afghanistan, Norge, USA og Latvia rykket inn i området nord og nordvest for Meymaneh by i distriktene Qaysar, Almar, Khwaja Sabz Posh og Shirin Tagab, hvor usikkerhet rår.

Den første rapporterte trefningen skjedde i Almar-distriktet. Afghanske sikkerhetsstyrker, USAs mentorer til afghanske politi-styrker, og Meymaneh-stabiliseringsstyrken ble beskutt av motstandsfolk. En motstandsmann skal ha blitt såret.[3]

En annen norsk observasjonsenhet var involvert i trefninger vest for Meymaneh, på grensen mot Ghowrmach, i Qeysar.[1]

4. april var afghanske regjeringsstyrker og norske soldater fra ISAFs Meymaneh-styrke involvert i skuddveksling med motstandsfolk i Jalaier-dalen nord for Meymaneh. To motstandsfolk ble drept og to skadet (og sendt til det norske feltsykehuset i Meymaneh).[1]

3 grenseposter ble tatt ut av drift langs den afghansk-turkmenske grensen i Kwhaya Namosa-distriktet, i uke 14. (To av postene ble destruert av ingeniørsoldater fra ISAF, mens den siste ble evakuert.) Dette kan sees i sammenheng med styrking av afghanske sikkerhetsstyrker ved postene i Ata Kham Khwaja og Ghalbala (ved riksgrensen i Faryab-provinsen).

Samme uke ble ISAFs Meymaneh-styrke og mentorbidraget angrepet ytterligere fire ganger av motstandsgrupper. Tre av angrepene skjedde i Ghowrmach-distriktet vest i Faryab-provinsen, deriblant et veibombeangrep som tok livet av fire afghanske politibetjenter. Det fjerde angrepet skjedde i Kwaja Ghawar i Almar-distriktet i samme provins.

8. april var ISAFs Meymaneh-styrke involvert i trefninger med motstandsfolk i Jalaier-dalen nord for Meymaneh. Den første trefningen skjedde før klokken 19. Den andre trefningen skjedde en time senere. Telemark bataljons «task unit» ankommer et område hvor regjerings-styrker beskyter antatt motpart. Ingen tap hos ISAF, regjerings-styrkene eller blant motstandsfolk, ble rapportert.[15][16]

10. april ble skudd vekslet mellom ISAFs Meymaneh-styrke og motstandsfolk. Ingen tap blant ISAF eller motstandsfolk ble rapportert.[17]

17. april ble ISAFs Meymaneh-styrke involvert i trefninger med motstandsfolk i Qeysar-distriktet. F-16 fly tilhørende USA, fra Bagram Air Base, slapp i alt seks bomber på motstandsfolkenes posisjoner. To motstandsfolk ble drept og en del ble såret.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d «Norske soldater i kamp». Forsvaret. 4. april 2010. Arkivert fra originalen 9. juli 2010. Besøkt 09.04.2010. 
 2. ^ a b c «Norske styrker i stridskontakter». Forsvaret. 19. april 2010. Arkivert fra originalen 24. oktober 2010. Besøkt 22.04.2010. 
 3. ^ a b «Trefninger i Afghanistan». Forsvaret. 26. mars 2010. Arkivert fra originalen 1. april 2010. Besøkt 26.03.2010. 
 4. ^ http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Norske-styrkar-i-kamp-1063483.html
 5. ^ Johansen, Per Anders (27. januar 2010). «Teller ikke døde opprørere» (norsk). Aftenposten. Besøkt 28.03.2010. 
 6. ^ Kroken, Lars (17. mars 2010). «Nord-Afghanistan er utsatt» (norsk). Forsvaret. Arkivert fra originalen 29. mars 2010. Besøkt 27.03.2010. 
 7. ^ Haarstad, Rune (26. desember 2009). «Trefninger i Afghanistan» (norsk). Forsvaret. Besøkt 27.03.2010. [død lenke]
 8. ^ Akerhaug, Lars (06.02.2010). «Norske soldater i skuddvekslinger» (norsk). Forsvaret. Besøkt 09.02.2010. [død lenke]
 9. ^ Akerhaug, Lars (22. januar 2010). «Opprørere angrep norske soldater med rakettkastere» (norsk). Aftenposten. Besøkt 27.03.2010. 
 10. ^ Kroken, Lars (6. februar 2010). «Norske soldater i nye kamper» (norsk). Aftenposten. Besøkt 27.03.2010. 
 11. ^ Hovtun, Lars Magne (6. april 2010). «500 amerikanere til Faryab» (norsk). Forsvaret. Arkivert fra originalen 11. juli 2010. Besøkt 27.03.2010. 
 12. ^ a b c d e f «Startet stor operasjon». Forsvaret. 26. mars 2010. Arkivert fra originalen 1. april 2010. Besøkt 26.03.2010. 
 13. ^ «Interview: McChrystal Says Solution In Afghanistan Is Developing Governance» (engelsk). Radio Free Europe/Radio Liberty. 30. juni 2009. Besøkt 28.03.2010. 
 14. ^ «ISAF regains initiative, claims Dutch General» (engelsk). Radio Netherlands Worldwide. 2. november 2009. Besøkt 28.03.2010. 
 15. ^ «Norske styrkar i kamp». Bergens Tidende. 8. april 2010. Besøkt 09.04.2010. 
 16. ^ «TV 2 fulgte norske soldater i kamp natt til 9. april». TV2 Nyhetene. 9. april 2010. Besøkt 15.04.2010. 
 17. ^ «Her blir norske soldater i Afghanistan angrepet med granater». TV2 Nyhetene. 13. april 2010. Besøkt 22.04.2010. 

Eksterne lenkerRediger