Omsetningsavgift

Omsetningsavgift (forkortet OMS) er en avgift på omsetning av varer og tjenester. Den beregnes vanligvis som en prosentsats av varens eller tjenestens pris.

Omsetningsavgift i NorgeRediger

Allmenn omsetningsavgift ble innført i Norge i 1935. I 1970 ble omsetningsavgiften avløst av merverdiavgift (MOMS). Omsetningsavgiften ble opprinnelig beregnet på hvert omsetningsledd, og var kumulativ. Samlet avgift var altså avhengig av antall omsetningsledd fra produsent til forbruker. Fra 1. september 1940 ble avgiften endret til en sisteleddsavgift.

Omsetningsavgift spesielt vedtatt ved lov for enkelte navngitte vareslag (f.eks. sukker) fantes i Norge før 1935, og eksisterer fremdeles etter 1970.

Satser for omsetningsavgift i Norge 1935–1970Rediger

Under gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig, i perioden 1. februar 1946 til 14. februar 1955, var bygge- og anleggsarbeid unntatt fra omsetningsavgift.

Omsetningsavgift på landbruksvarerRediger

På melk, egg, kjøtt, korn og pelsdyrskinn er det en omsetningsavgift som innkreves av slakteri, meieriselskap, eggpakkeri eller auksjonsfirma for pelsskinn og som tar i mot varer for salg eller videre foredling fra den som har produsert varen.[1] Omsetningsavgiften disponeres av Omsetningsrådet for å fremme omsetningen av de respektive varene.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger