Oluf Pedersen Maaneskiold

lensherre over Vardøhus

Oluf Pedersen Maaneskiold (født ca. 1570, død 1608) var en norskfødt adelsmann som var lensherre på Vardøhus 1601–08.

Oluf var sønn av hoffjunker Peder Knudsen til Odsnæs og Bodil Lauridsdatter Green. I 1581 kom han til skole i Frederiksborg, 1585 i Roskilde, 1586 Sorø og 1589 ble han immatrikulert ved Universitetet i Rostock.[1]

I 1595 var han med i den eskadre som ble utsendt av Christian IVs formynderregjering for å forhandle med innbyggerne på Kola.[2]

Omkring århundreskiftet reiste han sammen med kansellisekretær, senere riksråd, Niels Krag, rundt i Finnmark for å dokumente sjøsamenes manntall. Dokumentasjonen fikk stor betydning i samtiden og for nåtidens kjennskap til sjøsamenes utbredelse og økonomiske forhold.[3]

I 1601 ble Oluf forlent med Vardøhus Slot og Len og Finnmarken, men allerede våren 1608 døde han. Han ble etterfulgt som lensherre av Klavs Kagge.

ReferanserRediger

  1. ^ Hiorth-Lorenzen og Thiset (1903). «Maaneskiold» (PDF). Dansk Adels Aarbog: 300. 
  2. ^ Norsk biografisk leksikon. Oslo: Aschehoug. 1952. s. 10–11. 
  3. ^ Vardøhus festning 650 år. Generalinspektøren for Kystvernartilleriet. 1960. s. 42–43.