Åpne hovedmenyen
Ole Moe
Sogneprest Ole Moe.jpg
Født17. oktober 1844
Nesset
Død20. desember 1924 (80 år)
Gravlagt Nordstrand kirke
Nasjonalitet Norge

Ole Moe (født 17. oktober 1844 i Nesset i Romsdalen, død 20. desember 1924)[1] var en norsk sogneprest og skolemann, blant annet kjent som en foregangsmann innen skolevesenet i Aker.

Moe ble student i 1867, og tok embetseksamen i 1873. En av hans første gjerninger innen skolen var på hjemtraktene, der han var med å starte en folkehøyskole i Romsdalen. Etter to år ved denne skolen begynte han som bestyrer ved amtskolen i Søndre Trondhjems amt, der han ble i tre år.

I 1879 ble Moe prest i Edø i Romsdal, en plass der han de neste syv årene sørget for store endringer i bygdene og i bygdeskolen. I hans tid der ble det reist hele ti skolehus, to nye kirker og et bedehus.

I 1886 ble Moe kallskappelan i Østre Aker, og etter fire år i denne gjerningen ble han valgt inn i skolestyret der han ble nestformann og en drivende kraft. Han gikk blant annet i spissen for gjennomføring av en ny eksamensordning, der ungene i hele Aker måtte gjennom samme skriftlige prøver i norsk og regning, og grundige høringer i muntlige fag. I 1892 fikk han også formell ansettelse som skoleinspektør i sitt sogn, noe som ga ham friere hender i arbeidet med å forme skolen.

Han var praktisk anlagt, og ønsket at fag som håndarbeid, sløyd og metallsløyd skulle få en naturlig plass i skolehverdagen. Datidens skole var imidlertid dårlig rustet til slik undervisning, så hans innsats på dette området vant mindre gehør.

Både vervet som skoleinspektør og tilværelsen i skolestyret delte han med Vestre Akers sogneprest, Thore Godal. De to prestene var en periode helt sentrale for skolevesenet i Aker. De var særs ulike, både av oppfatninger og av personlighet. I skolestyret vekslet de to om å være formann. Etter hvert oppsto et sterkt motsetningsforhold mellom dem. Som det heter i Akers historiebok: Moe var «energisk, streng, fordringsfull, Godal hjelpsom, velmenende og overbærende». «Moe var fryktet, Godal var elsket».[2]

I årene da Moe var formann i amtsskolestyret reiste han Akershus rundt og besøkte skolene i amtet. Han trakk seg tilbake fra det aktive skolearbeidet i 1912 og døde i 1924, 80 år gammel.

Hans mest kjente etterkommere er barnebarna Anne Stine Ingstad og Ole Henrik Moe.[3]

I Oslo er Ole Moes veiNordstrand oppkalt etter ham.

ReferanserRediger

  1. ^ DIS Gravminner i Norge
  2. ^ Side 223, Aker 1837-1934, Aker kommune, Oslo 1940
  3. ^ «Lokalhistorisk ved Reidar Brevik», side 6, Menighetsbladet for Ljan og Nordstrand nr. 1 2016

KilderRediger

  • Side 203 - 206, Aker 1837-1934, Aker kommune, Oslo 1940