Åpne hovedmenyen
Moderne tegning basert på segl av Jørund Arnesson sitt våpenskjold med rekonstruerte farger

Olav av Foss var en norsk stormann i middelalderen fra Ryfylke som eide den historiske Foss gård i Hjelmeland på slutten av 1200-tallet. Han nevnes som ridder i kildene.

Om Olav er det skrevet: «Den første kjente mann som bodde på Foss var ridderen Olaus de Foss - Olav av Foss. Han nevnes første gang i et brev 13. juni 1298 og den 19. juni 1299 nevnes han sammen med flere andre stormenn i Ryfylke, blant annet Arnbjørn på Hebnes, i en konflikt med biskop Arne i Stavanger».[1] Han var far til Åsulv av Foss som arvet godset Foss etter ham.[2]

VåpenskjoldRediger

 
Jørund Arnessons segl

En arvtager til Olav på Foss brukte våpenskjold, slik vi ser i seglet til sysselmannen Jørund Arnesson på Voss. Der er det en rev iført hjelm med økser på. Rev ble brukt i våpenskjoldene til flere kontinentale adelsfamilier med navnet Voss .[3] Dette navnet («Voss») og stedsnavnet/ordet «Foss» uttales fonetisk likt som ord for «rev» i flere (av datidens) germanske språk (sammenlign «vos» på nederlandsk, «fox» på engelsk og «fuchs» på tysk).

Faren til Jørund Arnesson, Arne Jørundsson på Voss, hadde imidlertid tilnavnet rev.[4] Han brukte i seglet sitt fra 1330 et skjold med noe som ligner en tønnehjelm og under denne to skråstilte og utadvendte økser.[5] Sønnen, Jørund Arnesson, brukte et segl i 1351 uten skjold, men med et seglmotiv som består av en løpende rev med hjelm på hodet og økser øverst på hjelmen, samt med et klede flagrende bakover fra hjelmen.[6] Jørund Arnessons segl fra 1376 har et skjold med en lignende hjelmprydet rev som er plassert opprett med hodet bøyd bakover, slik som vist her.[7]

Fornavnet Olav representeres ofte gjennom økser i våpenskjold og bumerker på grunn av den sakrale tilknytningen til Olav den hellige ved hans[8] symbol.

Det er ukjent om Olav brukte noe segl eller våpenskjold med øks. Vi vet derfor ikke om Jørund Arnesson hadde øksene som et såkalt talende våpen for navnet Olav. Revefiguren tyder på at våpenet kan være talende for Jørund Arnesson selv, men vi vet ikke om også han hadde tilnavnet rev slik faren hadde.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Vår felles slektshistorie, Kap. 23, Hardanger, Sunnhordland og Ryfylke m.m. 1170–1650, Odd Handegård.
  2. ^ Diplomatarium Norvegicum, bind IV, nr. 56
  3. ^ «Voss (Familienname)», , wiki-de.genealogy.net (tysk)
  4. ^ Jo Rune Ugulen: Kjeldekritikk med eit sideblikk på heraldikken, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XLI, hefte 4, Oslo 2009, side 243–244, og Odd Handegård: Vår felles slektshistorie, Kap. 23, Hardanger, Sunnhordland og Ryfylke m.m. 1170–1650,
  5. ^ Norske Sigiller nr 185
  6. ^ Norske Sigiller nr 587
  7. ^ Norske Sigiller nr 957
  8. ^ «Bumerker i Norge», 4.4.2,av Hans Cappelen

Eksterne lenkerRediger