Oithona oculata er en art av hoppekreps innen slekten Acartia som Baird beskrev i 1843. Den er et dyreplankton som utgjør føde for blant annet fiskeyngel. Den lever av alger og plankton.

Oithona oculata
Nomenklatur
Oithona oculata
Farran, 1913
Hører til
Oithona,
hoppekreps,
krepsdyr
Økologi
Habitat: hav

Arten ble første gang beskrevet av Farran i 1913.

Eksterne lenker rediger