Officiant

Officiant var en militær grad i Danmark fra 1922 til 1951.

I 1922 ble sersjanter og oversersjanter underoffiserer av reserven; de måtte, hvis de ville fastansettes, la seg utdanne til officianter. Der var fire grader: officiant, overofficiant, stabsofficant og korpsofficiant. Officianter var ikke offiserer, men en gruppe befalingsmenn likestilt med offiserer. De var spesielt utdannet i for eksempel gymnastikk, skyting, ridning med videre.

Distinksjonene var:

  • officiant: 1 barre (under sekondløytnant)
  • overofficiant: 1 barre og 1 rosett (under løytnant)
  • stabsofficiant: 2 barrer (under premierløytnant)
  • korpsofficiant: 2 barrer og 1 rosett (under kapteinløytnant)

De ble avløst i 1951 av fenriker og overfenriker.