Officiant

Officiant var en militær grad i Danmark fra 1922 til 1951.

I 1922 ble sersjanter og oversersjanter underoffiserer av reserven; de måtte, hvis de ville fastansettes, la seg utdanne til officianter. Der var fire grader: officiant, overofficiant, stabsofficant og korpsofficiant. Officianter var ikke offiserer, men en gruppe befal likestilt med offiserer. De var spesielt utdannet i for eksempel gymnastikk, skyting, ridning med videre.

DistinksjonerRediger

Grad Rang Distinksjon
Officiant under sekondløytnant
 
Overofficiant under løytnant
 
Stabsofficiant under premierløytnant
 
Korpsofficiant under kapteinløytnant
 

Fastansatte underoffiserer, offisianter, fenriker og spesialoffisererRediger

1785-1867 1867-1922 1922-1951 1951-1963 1963-1969 1969
- - Korpsofficiant 1. grad Kaptajn af specialgruppen Major (S) Major
- - Korpsofficiant 2. grad Kaptajnløjtnant af specialgruppen Kaptajn (S) Kaptajn
Overkommandersergent Stabssergent Stabsofficiant Premierløjtnant af specialgruppen Premierløjtnant (S) Premierløjtnant
Kommandersergent Oversergent Overofficiant Overfenrik af fenriksgruppen Overfenrik Løjtnant
Sergent Sergent Officiant Fenrik af fenriksgruppen Fenrik Sekondløjtnant