Åpne hovedmenyen

Obligasjonsleilighet er betegnelsen på en leiebolig der leieren har betalt et pengebeløp (innskudd) for å få rett til å leie. Begrepet har sin bakgrunn i at leieren i slike tilfeller oftest får pantesikkerhet for innskuddet ved at det utstedes en pantobligasjon i bygget.

Etter husleieloven er det ikke lenger tillatt å kreve slike innskudd for å inngå leieavtaler, men loven griper ikke inn i eksisterende avtaler. Etter den tidligere husleielov som gjaldt frem til 1. januar 2000 var slike avtaler fullt lovlige, og de gav leieren en del rettigheter som vanlige leiere ikke hadde. For det første kunne leieren ikke sies opp de første fem år etter kontraktsinngåelsen og heller ikke så lenge innskuddet ikke var tilbakebetalt. Så lenge avtalen var uoppsigelig kunne leieren også overdra leieretten til andre og utleieren kunne bare motsette seg dette hvis han hadde saklige innvendinger mot den nye leier. Det samme gjaldt for fremleie i inntil to år.