Åpne hovedmenyen

Leiebolig er betegnelsen på en bolig der det betales et løpende vederlag (som oftest penger) til eieren for å få bruksretten (leieretten). Partenes rettigheter og plikter etter en slik kontrakt er regulert av husleieloven. Tidligere kunne det avtales at leieren også skulle betale et engangsinnskudd for å få leierett, og slike avtaler ble kalt obligasjonsleiligheter. Etter at husleieloven trådte i kraft 1. januar 2000, kan slike innskudd ikke lenger gyldig avtales. Eldre obligasjonsleieforhold omfattes ikke av forbudet.

Beskatning ved utleie av boligRediger

De som leier ut bolig kan tjene inntil 10.000,- kroner per måned skattefritt ved utleie av bolig. Kravet er at utleieenheten ikke overstiger 50% av boligens disponible areal og at man leier ut deler av sin egen primærbolig[1].

ReferanserRediger