Nyréns Arkitektkontor

Nyréns Arkitektkontor er et svensk arkitektfirma med kontor i Stockholm og Malmö. Selskapet ble grunnlagt i 1948 av Carl Nyrén. Arkitektkontor er fra 1983 eiet av de ansatte og har utviklet seg fra et 20-talls medarbeidere ved starten til over 100 medarbeidere i 2012.

Sparbankshuset (1973–1975) i Stockholm, tegnet av Carl Nyrén
Foto: Holger Ellgaard

Opprinnelig ansatte selskapet arkitekter, interiørarkitekter og bygningsingeniører og virksomhetsområdet bestod for det meste av bygg i både privat og offentlig sektor.

Med tiden utvidet virksomheten med landskapsarkitekter, bygningsantikvarer og planarkitekter og etter det arbeider Nyréns med såvel boligplanlegging som by- og regionplanlegging og kulturhistorisk verdifulle bygninger og miljøer.

Eksterne lenkerRediger