Nye Verma kraftverk

vannkraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke, Norge

Nye Verma kraftverk er et vannkraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

Nye Verma kraftverk
Nye Verma kraftverk 1.jpg
LandNorge
StedRauma
VassdragRaumavassdraget
Prod.startmai 2019
EierRauma Energi
OperatørRauma Energi
Tekniske data
Slukeevne6,0 kubikkmeter per sekund
Fallhøyde424,4 meter[1][2]
Effekt23 megawatt[2]
Årsproduksjon105 gigawattime[2]

Nye Verma kraftverk
62°20′46″N 8°02′59″Ø

Det erstatter det eldre Verma kraftverk som er nedlagt. Det benytter samme inntaksdam, som er påbygget 5 meter i høyden. Kraftverket ble satt i prøvedrift 9. mai 2019. Fornying av verket kostet 400 millioner kroner og hadde vært planlagt siden før år 2000.[3][4][5]

Kraftverket utnytter et fall på 424 meter i elven Verma, som er en sideelv til Rauma. Elven Verma er et typisk eksempel på agnordal.[6] Inntaket ligger på 576 moh. Kraftverket ligger omkring 200 meter oppstrøms fra samløpet med hovedelven Rauma. Inntaksmagasinet ligger 380 meter ovenfor og er en liten betongdam på 30.000 m3.[6] Nedbørfeltet er på 115,9 km², og tilsig er på 162,4 millioner m³. Magasinkapasiteten er på 32,4 millioner m³. Vassdraget er vernet mot videre kraftutbygging.

Vermevatn, Restjørn og Langvatnet er regulert med dam og brukes som reguleringsmagasiner. Vermevatn er regulert 5,5 meter. Langvatn ligger på vannskillet mellom Verma- og Valldøla, og det overføres 1,0 m³/s vann til Verma. Langvatnet ble regulert i 1962. Det overføres også vann fra Midtbotnelva. Tilførsel fra Langvatnet og Midtbotn bidrar ikke til oppfylling av Vermevatnet. Inntaksmagasinet ligger i Verma og har et volum på om lag 30 000 m³. Dette gir full drift av kraftverket på ca. 3,3 timer.

Vermafossen er delvis tørrlagt som følge av kraftverkets bruk av vannet. I selve Vermedalen går elven Verma til dels i meandere gjennom store løsmasser.[6]

Elven har vært regulert siden 1923. Verma kraftverk etterfulgte tidligere elvekraftverk i Vermefossen (fra 1935) og i selve Rauma ved Stavemsfossen (fra 1916 eller 1919).[7] Kraftverket i Stavemsfossen leverte 380 kW og strømmen ble overført med høyspentlinje til Åndalsnes og Veblungsnes 35 km unna.[8]

Installert effekt er 23 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er 105 GWh.

ReferanserRediger

  1. ^ https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/vannkraftdatabase/vannkraftverk/?id=495; vannkraftdatabase; besøksdato: 16. november 2020; utgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat.
  2. ^ a b c «Verma Kraftverk». Rauma Energi. Besøkt 16. november 2020. 
  3. ^ Sandvik, Gunnar (18. januar 2017). «Lover et grønnere nytt Verma kraftverk». NRK. Besøkt 24. mai 2019. 
  4. ^ Korsnes, Malin Kjellstadli (24. januar 2014). «Får bygge nytt kraftverk i Verma». NRK. Besøkt 24. mai 2019. 
  5. ^ Olsen, Stine Vandevjen (10. mai 2019). «Nye Verma kraftverk ble satt i prøvedrift torsdag». andalsnes-avis.no. Besøkt 24. mai 2019. 
  6. ^ a b c Verdier i Rauma (Verma), VVV-rapport 2001-44, Direktoratet for naturforvaltning
  7. ^ Lars Erikstad mfl: Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. Rapport 357. Oslo: Norsk institutt for naturforskning.
  8. ^ B.A. Grimeland, red. (1934). Molde og Romsdal i tekst og billeder. Oslo: Kjenn ditt land. 

KilderRediger

 
Det nedlagte kraftverket i Vermefossen ligger rett ved Raumabanen