Nydamskipet

Nydamskipet eller Nydambåten er et roskip som ble funnet ved utgravninger av Nydam mose vest for Sønderborg i Sønderjylland i 1859, 1863 og 1864. Skipet er tidfestet til årene omkring 320.

Nydamskipet

Nydamskipet er det eldste kjente rofartøyet i Nord-Europa, dendrokronologisk datert til 310 – 320 e.Kr., nedlegningen til 340-350 e.Kr. Skipet er klinkbygd på en bred kjølplanke og har fem bordganger på hver side. Eikekjølen er gjort av ett stykke og er 14,3 m lang. Bredden på kjølen er 57 cm midtskips og smalner til ca. 20 cm i endene. Både kjølen og bordgangene har utskårne klamper til festing av de 19 spantene. Stavnene reiser seg i en svak bue og er gjort av et trestykke. Hele skipet er omkring 23 meter langt, 3,5 m bredt og veier ca. 3 tonn. Skipet har antakelig hatt en besetning på ca. 45 mann, derav 36 roere. Årene var trolig bare ca. 3,5 m. lange og innfestet med keiper. Skipet har dessuten hatt utvendig sideror.

HistorieRediger

Skipet ble ca. 345 e.Kr. hugget i stykker og lagt ned i vannet som siden er grodd igjen og blitt til Nydam mose. Det var del av en av seks deponeringer av krigsbytte mellom 200 og 450 e.Kr. En vanlig tolkning er at skipet har tilhørt en fremmed hær som er blitt beseiret av den lokale fastboende befolkningen.

De første arkeologiske utgravninger i Nydam mose ble gjort av Conrad Engelhardt i årene mellom 1859 og 1863. Her ble det funnet store mengder våpen, bruksgjenstander og tre fartøyer fra eldre jernalder. Etter at skipet ble funnet i 1863 ble delene liggende i myra inntil de ble flyttet til Flensburg. Allerede senhøstes samme år var rekonstruksjonen kommet så langt at skipet ble utstilt i det lokale museet. Utgravningene ble imidlertid stanset etter krigsutbruddet mellom Danmark og Prøysen i 1864, og dessverre gikk mange av gjenstandene, deriblant to av båtene tapt. Funnene i Flensburg tilfalt etter fredsslutningen i 1864 prøysserne, og dette er grunnen til at de i dag befinner seg i Tyskland, selv om funnstedet i dag ligger i Danmark.

 
Engelhardts rekonstruksjonstegninger fra 1865

I 1877 ble Nydamskipet flyttet til Kiel og utstilt der. I 1925 ble det flyttet til et nybygd lokale ved Landsdelsmuseet i Kiel. På grunn av mange flyangrep ble skipet i 1941 flyttet på en lekter gjennom kanalene til Ziegelsee ved Mölln i Schleswig-Holstein.

Etter annen verdenskrig anmodet den danske regjeringen om at funnet skulle utleveres. Dette kravet ble imidlertid i 1947 avvist av den britiske militærregjeringen i Nord-Tyskland, som samtidig samtykket i at funnet skulle få fast opphold i Slesvig. Våren 1947 fikk skipet sin nåværende plass ved Landesmuseum Schleswig-Holstein, Schloss Gottorf utenfor Schleswig.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger