Ny illustreret Tidende

Ny illustreret Tidende var et norsk ukeblad som utkom 1874–1890.

Forsiden av Ny illustreret Tidende 3. juli 1887, med et portrett av Carl Warmuth.

Bladet ble grunnlagt i 1874 av forlegger Hans Jacob Jensen for å ta opp konkurransen med det danske Illustreret Tidende, 1859-1924, og som hadde det mål å bli et ukeblad for hele Skandinavia. Også i Sverige kom et liknende blad, Ny Illustrerad Tidning, 18651900, som også hadde som ambisjon å dekke Unionen Sverige-Norge.

Det norske ukebladet hadde ikke samme ekspansive planer som de tilsvarende danske og svenske, men la innholdsmessig større vekt på det norske både i tekst og bilder.

Ny illustreret Tidende ble redigert av Kristian Winterhjelm inntil utgangen av 1879, da det både skiftet eiere og redaksjon. Sommeren 1880 overtok bibliotekar og litterat Jens Braage Halvorsen redaktøransvaret, noe som ble svært godt mottatt: «Hr. Halvorsen er her den eneste der har arbeidet i den af Poul Botten Hansen begyndte Retning.»[1] Nettopp sammenstillingen med Paul Botten-Hansen og hans Illustreret Nyhedsblad var åpenbar. Han var også bibliotekar, arkivar og litterat, og hadde æren for utgivelsen av det mest varierte, folkeopplysende organ i norsk ukepresse, hvor både de dikterne leverte bidrag og våre fremste forskere populariserte sin viten.

Til tross for høy billedmessig og litterær kvalitet ble ukebladet nedlagt i 1890.

Referanser rediger

  1. ^ J: Ny illustreret Tidende. Aftenposten Nr. 87A. Onsdag den 13de April 1881, s. 1.

Kilder rediger