Ny fleksibel alderspensjon

Ny fleksibel alderspensjon ble vedtatt av Stortinget i mai 2009 og innføres gradvis fra og med januar 2010. Den utgjør hovedtyngden i den norske pensjonsreformen som er under innføring. Den berører ulike aldersgrupper på ulik måte og er fullt ut implementert i 2025.

Hensikten med en ny fleksibel alderspensjon er å få flere til å stå i arbeid lengre. Dagens alderspensjonsregler er ikke bærekraftige nok for fremtiden. Det fødes for få barn og gjennomsnittlig levealder blir høyere. Pensjonskommisjonen la i 2001 ned grunnsteinen til det som i dag utgjør pensjonsreformen og nytt regelverk for fleksibel alderspensjon. De nye reglene skal oppfordre folk til å stå lengre i arbeid og gjør det samtidig lettere å kombinere arbeid med pensjon. Man får heller ingen avkorting i pensjon på grunn av arbeidsinntekt. Snarere tvert imot. Jo mer man tjener, (også etter fylte 62 år) jo høyere blir pensjonsutbetalingen. Det skal lønne seg å stå i arbeid lengre.

Nye regler for uttak av alderspensjon i 2011Rediger

Det er først i 2011 at de aller første kan ta ut alderspensjon etter nye uttaksregler. De nye uttaksreglene er fleksible og man kan selv velge (dersom man har høy nok opptjening) om man vil ta ut pensjon fra fylte 62 år. Det er også mulig å gradere uttaket og velge om man vil ta ut 20, 40, 50, 60, eller 80 prosent av pensjonen. Graderingen av pensjon skal gjøre det lettere å kombinere arbeid og pensjon. Inntekten man har frem til man blir 75 år er medregnet i pensjonsopptjeningen. Pensjonsbeholdningen man har opptjent ved pensjoneringsalder skal levealdersjusteres. Det vil si at beløpet blir fordelt på antall år som er forventet levealder for det aktuelle årskullet man tilhører.

Regulering av alderspensjonenRediger

Alderspensjon blir regulert årlig gjennom endringen i Grunnbeløpet som vedtas av Stortinget. De nye reguleringsreglene omfatter både nåværende og kommende pensjonister. Alderspensjon som enda ikke er tatt ut reguleres i takt med lønnsveksten. Pensjon under uttak følger både lønns- og prisveksten.

Ny opptjening av alderspensjonRediger

Hovedtrekk ved de nye opptjeningsreglene er:

  • alle år med skattbar inntekt fra og med 13 år til og med 75 år teller med i opptjeningsgrunnlaget. Personer som er over 17 år i 2010 vil ikke få årene fra 13-17 år med i opptjeningsgrunnlaget.
  • Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18, 1 prosent av årlig pensjonsopptjening opp til 7,1 G.
  • Pensjonsbeholdningen inkluderer også ulønnet omsorgsarbeid for små barn og pleie av eldre, syke og funksjonshemmede og avtjent sivil eller militær førstegangstjeneste på minimum seks måneder (18,1 prosent av inntekt tilsvarende 4,5 G) Arbeidsledighet med mottak av dagpenger utgjør 18,1 prosent av tidligere inntekt opp til 7,1 G.
  • Pensjonsbeholdningen er en teknisk hjelpestørrelse: Den enkelte har ikke rett til pensjonsbeholdningen. Den danner kun grunnlag for beregningen av utbetalt pensjon. Pensjonsbeholdningen omgjøres til en årlig pensjon ved at beholdningen deles på (tilnærmet lik) forventet antall år som pensjonist.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ sosialdepartementet, Arbeids- og (8. juli 2016). «A til Å om pensjon». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 10. desember 2016. 

Eksterne lenkerRediger