Levealdersjustering

Levealderjustering er et viktig prinsipp i pensjonsreformen. Levealdersjustering betyr at den enkelte må arbeide lenger for samme pensjon når befolkningens levealder øker, alternativt ta ut lavere pensjon tidligere. Levealdersjustering av uføres pensjoner er omstridt fordi uføre ikke kan velge å stå lenger i jobb. Samtidig er over 40 prosent av befolkningen uføre ved pensjonsalder. Full skjerming betyr at disse får bedre pensjon enn andre alderspensjonister.[1][2]

Referanser Rediger

Se også Rediger