Numedalsvassdraget er et vassdrag som består av Numedalslågen med tilløp, der viktigste tilløp er Uvdalselva som renner inn i Numedalslågen ved Rødberg. småvann og innsjøer. Vassdraget starter ved innsjøen Nordmannslågen (1244 moh.) på Hardangervidda i Vestland og renner via Numedal i Buskerud til utløpet i Skagerrak ved Larvik i Vestfold. Vassdraget har et nedbørfelt på 5 554 km².

Kartet viser viktige vannskiller i Europa. Høyere ordens vannskiller (mellom ulike bihav til Atlanteren) er vist i rødt; lavere ordens vannskiller (mellom ulike elver som drenerer til samme bihav) i grått. De respektive tilsigsfeltene er vist i lysegrått. (I hvite områder er elvene og tilsigsfeltene for små for kartets målestokk.)

Se også rediger

Eksterne lenker rediger