Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift er et norsk forskningstidsskrift. Bladet var tidligere medlemsblad i Norsk statsvitenskapelig forening, men utgis nå som et vitenskapelig tidsskrift i samarbeid med Universitetsforlaget. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift publiserer bidrag innen politisk teori og metode, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk atferd, samt internasjonal politikk. Innholdet består av forskningsresultater, bokanmeldelser, oversiktsartikler, kommentarer og debattinnlegg. Artiklene er fagfellevurderte.

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift  
Fagfelt Statsvitenskap og organisasjonsteori (240)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Norsk (enkeltartikler på svensk/dansk)
Redigert av Håvard Hegre og Bjørn Høyland
Om tidsskriftet
Utgiver Norsk statsvitenskapelig forening / Universitetsforlaget, (Norge)
Publikasjonshistorie 1985 – til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0801-1745 (papir)
1504-2936 (nett)
ITAR-kode 5372
Lenker