Norsk medietidsskrift

Norsk Medietidsskrift er et norsk medievitenskapelig forskningstdisskrift. Tidsskriftet eies av Norsk Medieforskerlag (NML), og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning.

Norsk Medietidsskrift  
Fagfelt Medievitenskap og journalistikk (310), Medier og kommunikasjon
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1994- til nå
Utgivelseshyppighet 4 utgaver / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0804-8452 (papir)
0805-9535 (nett)
ITAR-kode 5370
Lenker

Tidsskriftet publiserer artikler, debattstoff, intervjuer, omtale av doktorgrader og bokanmeldelser. Norsk Medietidsskrift kommer ut fire ganger i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også enkelte artikler på svensk, dansk og engelsk.

Artikkelen «Samfunnsoppdrag i forvitring?» (2020) av Hendrik Storstein Spilker og medforfattere mottok den nordiske prisen Årets tidsskriftartikkel.[1]

Referanser

rediger