Norsk matematikkråd

Norsk matematikkråd (NMR) er et frittstående, rådgivende organ i Norge, etablert i 1972.[1] Rådets ansvarsområde omfatter matematikk, inkludert statistikk og mekanikk, samt matematikkdidaktikk.

Historikk

rediger

NMR ble stiftet[av hvem?] for å styrke og koordinere matematisk vitenskap og utdanning i Norge.

Formål og virke

rediger

NMRs hovedformål er å gi råd og veiledning innen matematikkens område til ulike institusjoner og organisasjoner, inkludert departementer, Norges forskningsråd, og Universitets- og høgskolerådet. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ eller ved anmodning fra andre faglige organer innenfor sitt virkeområde.

På grunn av særegenheter i NMRs struktur og funksjon, er Det nasjonale fagråd for matematikk definert som en del av Norsk matematikkråd i henhold til rådets vedtekter.

Struktur

rediger

NMR holder årlige møter, vanligvis sent i september, hvor representanter fra universitetene (to til fire fra hver institusjon) og de fleste høgskolene (en representant hver) deltar. I tillegg deltar representanter fra studentorganisasjoner, fagforeninger og andre organisasjoner med spesiell interesse for matematikk. Mellom årsmøtene håndteres rådets løpende oppgaver av et styre og to utvalg; ett for forskning og ett for undervisning.

Styret består per mai 2024 av Cordian Riener, UiT (leder), Arvid Siqveland, USN (nestleder) Tore A. Kro, HiØf (sekretær), Inger Christin Borge, UiO (styremedlem), Simon Wego, NTNU (studentrepresentant) og Svein Olav Nyberg, UiA (varamedlem).

Virksomhet

rediger

NMR gir råd om matematikkens rolle i utdanningspolitikk og forskningsstrategier, og er talerør for dette i offentlig debatt. Blant annet avgir NMR høringsuttalelser i forbindelse med lovutkast.[2] Matematikkrådet er også arrangør av det årlige Holmboe-symposiet[3], og velger ut hvem som skal motta den årlige Holmboeprisen.[4][5][6]

NMR gjennomfører tester som norske universiteter og høyskoler kan benytte for å kartlegge forkunnskapene i matematikk hos studenter som skal ha 60 eller flere studiepoeng i matematikk. Slike tester har blitt utført annethvert år siden 1982. Disse testene gjør det mulig å bedømme hvordan nivået på studenters matematikkunnskaper endres over tid, og fra studieretning til studieretning.[7][8] Det er NMRs medlemmer som rent praktisk gjennomfører testen på dugnad.[8]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ «Om oss». NMR (norsk). Besøkt 13. mai 2024. 
  2. ^ Norsk matematikkråds styre. «Høringsuttalelse ang forskriftene for rammeplaner for lektorutdanning og PPU 8–13» (PDF). regjeringen.no. Besøkt 13. mai 2024. «Norsk matematikkråd har gjennomgått høringsdokumentene til ny lærerutdanning 8 – 13.» 
  3. ^ «Holmboesymposiet 23. mai 2024» (norsk). Norsk Matematikkråd. 26. april 2024. Besøkt 13. mai 2024. 
  4. ^ «Holmboeprisen - pressemelding». holmboeprisen.no. 1. mai 2004. Besøkt 13. mai 2024. «Norsk matematikkråd har opprettet Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole. Dette er en årlig pris på 50 000 kr som skal gå til en lærer eller en gruppe av lærere som har gjort en innsats ut over det vanlige for matematikkfaget. Prisbeløpet vil bli delt mellom prisvinneren og skolen han/hun arbeider ved. Gjennom høsten 2004 vil det være mulig å nominere kandidater, og prisen vil bli delt ut første gang våren 2005.» 
  5. ^ «Holmboeprisen». holmboeprisen.no. Besøkt 13. mai 2024. 
  6. ^ Laustsen, Eliese (27. april 2017). «Hanan Abdelrahman (36) er kåret til landets beste mattelærer (+)». DN.no. Dagens Næringsliv. Besøkt 13. mai 2024. «Hanan Abdelrahman er årets vinner av Holmboeprisen, og mener det er en selvfølge at lærere selv har minst karakteren fire i matematikk. Her er hennes beste matteråd.» 
  7. ^ Tønnessen, Eva (16. september 2016). «Nye studenter har dramatisk dårlige forkunnskaper i matte». www.khrono.no. Besøkt 13. mai 2024. «Annethvert år tilbyr Norsk matematikkråd en test for alle institusjoner som har studenter som skal ha 60 eller flere studiepoeng i matematikk. Studentene blir testet i sine forkunnskaper i matematikk. Testen har blitt utført siden 1982.» 
  8. ^ a b Tønnessen, Eva (24. september 2018). «Lærerstudenter klarer bare en av tre oppgaver i forkunnskapstest i matte». www.khrono.no. Besøkt 13. mai 2024. «(Faktaboks): Norsk matematikkråd har siden 1984 arrangert en test for alle som starter på matematikkurs i høyere utdanning. | Testen er dugnadsarbeid der rådets medlemmer har ansvar for gjennomføringene på de enkelte institusjonene og for å skrive en rapport.» 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata