Norsk barnelegeforening

Norsk barnelegeforening (Barnelegeforeningen) er den norske spesialistforeningen for pediatere (barneleger).

HistorieRediger

Foreningen ble stiftet 19. mai 1919 som Norsk Pediatrisk Selskap, og hadde som formål å fremme interessen for vitenskapelig arbeid innen pediatri. Stiftelsen skjedde under en bankett på Grand Hotel i anledning Axel Johannessens 70-årsdag, og selskapet holdt sitt første møte på Rikshospitalets barneavdeling i oktober samme år. Axel Johannessen var professor ved Det Kongelige Frederiks Universitet og grunnlegger av pediatrifaget ved universitetet. Han ble selskapets første formann. Norsk Pediatrisk Selskap var opprinnelig en frittstående organisasjon, men etablerte senere samarbeid med Den norske lægeforening og ble en spesialforening innen lægeforeningen i 1928.

Foreningen skiftet navn til Norsk barnelegeforening på 1990-tallet. Foreningens engelske navn er Norwegian Society of Pediatricians. Det tidligere navnet ble oversatt som Norwegian Pediatric Society.

Foreningen er tilsluttet Den norske lægeforening. Medlemstallet var 845 pr. 1. februar 2012. Av medlemmene var 593 barneleger (godkjente spesialister i pediatri), hvorav 494 yrkesaktive. De resterende medlemmene var i hovedsak leger i utdannelsesstilling. 21 medlemmer var spesialister i andre fag enn pediatri. Rundt 100 medlemmer hadde doktorgrad.

Sammen med Barneombudet deler Norsk barnelegeforening ut Barnehelseprisen. Styret i Norsk barnelegeforening er representert i en rekke organer og utvalg i og utenfor Den norske lægeforening. I 1970 fikk barnelegeforeningen ansvaret for å foreslå sammensetningen av spesialitetskomiteen i pediatri.

Paidos – Tidsskrift for Norsk barnelegeforeningRediger

Paidos – Tidsskrift for Norsk barnelegeforening (paidos: gresk for barn, samme ord som pediatri kommer av) er Norsk barnelegeforenings tidsskrift. Det har ISSN 1503-867X. Det utkommer (pr. 2009) med fire numre i året i et opplag på 800 som sendes til medlemmer av Norsk barnelegeforening og enkelte andre. Tidsskriftet ble etablert i 1983.

Ledere (titulert formenn til 1991)Rediger

LitteraturRediger

  • Sverre Halvorsen (1994). På ungenes parti: Norsk Barnelegeforening 75 år. Oslo: Norsk Barnelegeforening.

Eksterne lenkerRediger