Norges krigsseilerforbund (1951)

Norges krigsseilerforbund var en norsk forening som ivaretok interessene til norske krigsseilere fra andre verdenskrig. Forbundet ble stiftet i 1951 og eksisterte til omkring 1954.

Norges krigsseilerforbund ble etablert på bakgrunn av kampen om Nortraships hemmelige fond og spørsmålet om erstatning til norske krigsseilere. Stiftelsesmøtet fant sted i Oslo den 25. november 1951. Forbundet hadde 15 lokalforeninger. Det ga ut bladet Blåmyra.[1]

Forbundet gikk i oppløsning etter at krigsseilerne tapte saken om Nortraships hemmelige fond i Høyesterett i 1954.[1]

En ny organisasjon med samme navn ble grunnlagt i 1970.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Vetlesen, Leiv: «Krigsseilernes kampfylte historie», Aftenposten, morgenutgaven 2. desember 2000, s. 10.
  2. ^ Gjeseth: Gullow: Norsk veteranpolitikk etter 1945. Noen hovedtrekk i utviklingen, Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2012, s. 25. Fulltekstutgave fra Institutt for forsvarsstudier lagret hos Bibsys.