Norges Markedshøyskole

Norges Markedshøyskole er en tidligere høgskole for markedsføringsutdanning, etablert ved Oslo Børs i 1918 under navnet Reklameskolen. Senere het den Markedsføringskolen, før den i 1989 tok navnet Norges Markedshøyskole. I løpet av sine siste år overtok NMH Institutt for Høyere Markedsføring (IHM) og Oslo Markedsføringshøyskole. I 1992 fusjonerte NMH med Handelshøyskolen BI.