Norges Kommunistblad

Norges Kommunistblad var en avis som kom ut i Oslo fra 5. november 1923 til 1. november 1929. Den ble utgitt av Norges Kommunistiske Parti, og var NKPs hovedorgan i denne perioden.

Avisen ble opprettet ved den store splittelsen i Arbeiderpartiet i november 1923. NKP ble stiftet 4. november, og hadde første nummer av partiets nye avis på gata dagen etter.

Da partiet skaffet seg egne lokaler i Storgata 45 flyttet avisen med redaksjon, ekspedisjon og trykkeri inn der, - sammen med partiet, ungdomsforbundet og forlaget Ny Tid. Blant de mest kjente medarbeiderne var dikteren Rudolf Nilsen, som offentliggjorde noen av sine første dikt gjennom avisen.[1]

NKP sto imidlertid svært svakt i Kristiania etter splittelsen. De aller fleste medlemmene fulgte DnA, og det samme gjorde den vel etablerte partiavisen Arbeiderbladet. Ved det første valget etter splittelsen fikk NKP mindre enn fem prosent av arbeiderstemmene i hovedstaden.[2] Utgangspunktet for den nye NKP-avisen var derfor vanskelig nok. Bedre ble det ikke av at fraksjonsstrider og uenigheter i partiet kom til å prege den nye avisen. Redaktøren Olav Scheflo trakk seg etter valget i 1924, ble ansatt igjen etter partilandsmøtet i mai 1925, - og forlot avisen i protest i 1926.

Siden kom det intellektuelle Mot Dag-miljøet sterkt inn i det redaksjonelle arbeidet, noe andre deler av partiledelsen reagerte på.[3] På et tidspunkt i 1927 var redaksjonen de-facto delt i to, en med gamle NKP-medlemmer, en med Mot Dag-ister.[4]

Norges Kommunistblad klarte aldri å hevde seg i konkurransen med Arbeiderbladet og hovedstadpressen. Den gikk inn i 1929 og ble da erstattet av Arbeideren som NKPs hovedorgan.

Redaktører rediger

Referanser rediger

  1. ^ Side 193. Just Lippe:Norges Kommunistiske partis historie, Bind 1, Oslo 1963
  2. ^ «Norges kommunistiske parti», Arbeidernes leksikon bind 5, Oslo 1935
  3. ^ Side 86. Ole Martin Rønning: Norges kommunistiske partis presse. Arbeiderhistorie 2004, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
  4. ^ Side 169. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite : NKP 1923-1931, Pax 1983


Autoritetsdata