NorgesLexi

NorgesLexi er nettbasert, norsk, politisk oppslagsverk, basert på de tidligere utgitte oppslagsverkene Norsk krigsleksikon (Cappelen, 1995), Pax Leksikon (Pax forlag, 1978-81), og Arbeidernes Leksikon (Arbeidermagasinets forlag, 1931-36) med usignerte artikler oversatt fra en sovjetisk encyclopedi.

NorgesLexi ble startet som et samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og Fjell kommune. Prosjektet har fått støtte fra Kirke- og Undervisningsdepartementet i 1998 og 2000.