Norge på langs

stafett
«Norge på langs» kan også vise til en bok av Lars Monsen

Norge på langs var en stafett fra Lindesnes til Nordkapp som norske rovere gjennomførte i 1951.[1] Samme år som Norsk Speidergutt-Forbund feiret sitt 40-årsjubileum.[2]

Den 14. juni 1951 mottok roverne en forseglet budstikke fra kronprins Olav V til Norges ungdom og 16. juni 1951 startet stafetten fra Lindesnes og kom frem til Nordkapp 4. august 1951.[1]

Stafetten var på omkring 3000 kilometer, gikk over 94 etapper, og 344 rovere og speidere deltok.[1] Først og fremst var det rovere som skulle delta, men på steder hvor roverarbeidet ikke hadde kommet i gang fikk speidere over 16 år bli med.[2] Stafetten krysset skoger, elver, fjell og sjøer og gikk helst utenfor allfarvei.[2] Underveis skulle roverne også løse en større og en mindre oppgave av kulturhistorisk eller naturhistorisk art.[2]

StafettenRediger

ForhistorieRediger

Planene om å lage en stafett startet på rovernes landsleir i Mandal i 1948. En flokk rovere fra speiderleiren på sjøsanden i 1948 kommer sammen ved et tjern inne i heiene nord for Mandal og 3 år senere realiseres planen om en roverstafett fra Lindesnes til Nordkapp med en budstikke fra kronprins Olav.[1]

Norsk Speidergutt-Forbund besluttet etter Rover Moot i 1949 å gå inn for å arrangere et slikt tiltak.[1] Stafetten gikk av stabelen som en del av Norsk Speidergutt-Forbunds 40-årsjubileum.[2]

Da stafetten gikk av stabelen i 1951 satt Calle Godske fra Bergen, Bjarne Indgjerd fra Larvik og John Eid Olsen fra Harstad i hovedkomitéen. For Sørlandet var Kaare Steel Gross fra Kristiansand kontaktmann, og for Østlandet John H. Larsen Rosto fra Oslo, for Trøndelag Gunnar Groven fra Overhalla, for Nordland Gustav F. Moe fra Bodø, for Troms Ewald Larsen og kontaktmann for Finnmark var Carl v.d. Hagen fra Honningsvåg.[1]

Roverstafetten skulle gå som et håndtrykk fra speider til speider langs hele Norge.[2][3] Det var planen at først og fremst skulle de voksne roverne delta, men mange steder var ikke roverarbeidet kommet i gang, eller folk bodde for spredt til at en kunne regne med roverne.[2] På slike etapper skulle speiderledere og speidere over 16 år få delta.[2] Det var planlagt 22 etapper på Sørlandet i tiden 15. - 25. juni, 16 etapper på Østlandet i tiden 26. juni - 3. juli, 18 etapper i Trøndelag i tiden 4.-12. juli, 26 etapper i Nordland i tiden 13.-25. juli, 18 etapper i Troms i tiden 26. juli-3. august og 12 etapper i Finnmark i perioden 4-9. august.[2] Tilsammen 112 etapper på 3 mil hver.[2][3] Etappene skulle gjennomføres på 12 timer og det skulle helst være to og to på hver etappe.[2] 3-400 speidere skulle delta.[3]

Budstikka fra kronprins OlavRediger

Stafetten startet med at kronprins Olav la sitt budskap ned i en budstikke på Skaugum 14. juni 1951. Budstikka ble overlevert til Rolf Andersen 14. juni og kjørt til Lindesnes.[1]

Kronprinsens budskap var:

 

Roverstafetten 1951
Denne stafett er bragt fra Lindesnes til Nordkapp av norske rovere i løpet av sommeren 1951.
Må den ubrudte kjede av norsk ungdom som har båret den frem, være et symbol på samhold og samhørighet innen vårt folk fra landsende til landsende!
Må minnene fra stafettveien for dem som har vært med å bære den frem, være gode og varige minner om herlige utsyn over Norges vekslende og skjønne natur som øker og styrker kjærligheten til Norge og dets folk for hver etappe på den lange veien fra Skagerakkysten til Nordishavets strand!
Skaugum, den 14 juni 1951
Olav[4]

 

Starten på LindesnesRediger

På Lindesnes ble budstikka overlevert av Rolf Andersen til roverombudsmannen Bjarne Indgjerd med følgende ord: «På vegne av H.K.H. Kronprins Olav overrekkes herved et budskap til norsk ungdom med anmodning til Norsk Speidergutt-Forbund om å bringe det fra Lindesnes til Nordkapp»[1]. Budskapet ble overlevert til Calle Godske som sa:

 Lindesnes--Nordkapp. Mellom disse to ytterpunkter ligger ikke bare en enkelt rase, men flere folkegrupper som delvis har vanskelig for å forstå hverandre. Sørlandsidyllene, den øde Rørosvidda, Målselv og Bardudalens frodighet og Nordkapps trassige forberg -- det nordligste i Europa -- alt dette og mer til rommes i ordene: NORGE -- VÅRT LAND. Men kjenner vi landet? Kjenner du og jeg landet? Eller trenger vi ikke av og til et lite puff for å oppdage norsk natur og kultur? Roverstafetten skal gi oss et slikt puff. Den skal knytte båndene mellom rovere og speidere fra hele Norge. Et håndtrykk skal i dag gå nordover fra speidrbror til speiderbror. Og samtidig går det nordover, det budskap som vår høye beskytter H.K.H. Kronprins Olav har sendt til norsk ungdom. Vi er takknemlige over å få være med på å bringe dette budskap fram til det annet endepunkt av vårt herlige land. Hver enkelt av oss skal gå på oppdagerferd, oppdage norsk natur og norsk folkeliv. Den 4. august vil budskapet fra H.K.H. Kronprinsen bli brakt fram til Nordkapp av speidere fra Honningsvåg. Da kan vi se tilbake på en bedrift uten sidestykke i speiderhistorien, en bedrift som vitner om eventyrlyst og oppdagerglede, men også om speidervennskap og lojalt samarbeid.[1] 

Budstikka ble så overlevert til Jon Tallaksen fra Mandal som var den yngste på det første laget. Budstikke blir seremonielt overrakt sammen med en loggbok og Tallaksen blir som første mann dekorert med deltagernålen. Denne seremonien blir i løpet av stafetten gjentatt hundrevis av ganger etterpå.[1]

Fra Lindesnes og nordoverRediger

Første etappe ble gått av speidere fra Mandal og gikk på tvers av sørlandsdalene.[3] Den gikk fra Lindesneshalvøya til Lenefjord.[1] Stafetten passerte Skjeggedal med sitt gamle stabbur av kjempetømmer med metertykke stokker i veggene.[1] En gård som den gangen stafetten gikk lå tre timer fra bygda og var uten elektrisk strøm.[1] Stafetten gikk videre over Sørlandsheiene.[1] Turen gikk videre gjennom beverstrøkene i Telemark og passerte Homeland.[1]

I Telemark ble budstikka så padlet oppover hele Nisservatn med «Gyldne Bever». Padleturen startet ved Naurak i sørenden av Nisservatn.[1]

Turen over Tjønstaul og Skorvefjell gikk 700 meter opp, 400 meter ned, igjen 700 meter opp og 200 meter ned og ble fullført etter oppskriften. Mot Langfonn vasser de i tjukk snø og tett skodde. Ved Langfonn møtes stien fra Tuddal og fra Svineroi og den fører til Gaustadtoppen, men på grunn av skarp vind, småregn og skodde ble toppturen sløyfet. Etappen Tuddal-Rjukan ble gjennomført i rute.[1]

Sør-NorgeRediger

Turen går gjennom Eggedal hvor både Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig bodde og malte fra egnen. Christian Bache i etappe 18 forteller historien om Drit-Ola som hadde hjulpet til å mure peisen til Kittelsen. Kittelsen hadde så avbildet Ola på peisen og over figuren skrevet «Denne peis er muret af Drit-Ola». Når så Ola kom på besøk fikk Kittelsen og konen Inga det travelt med å avlede Ola og gi Kittelsen tid til å forandre inskripsjonen til: «Denne Peis er muret af den bekjendte Ola Plassen» før Ola kommer inn i stua og får beundre peisen og inskripsjonen.[1]

Stafetten drar gjennom Vest-Oppland til Gudbrandsdalen og er innom Bjørnsons Aulestad i Gausdal. De møter Mikkjel Fønhus og kommer etterhvert opp i Hirkjølstrøket over 780 meter over havet. Et skogbart felt kalt «Heden». De krysser Østerdalen og fra Tronfjell går det østover forbi Tyldal.[1]

Stafetten passerer Røros kopperverk. Ved Røros ligger Holøydal hvor det fortsatt er dårlig med vei og ingen strøm. På etappe 36 kommer stafetten inn i grensetraktene mot Sverige og passerer Stugudalen. Laget ga opp Syltoppen men tok en liten svingtur til Sylstugan i Sverige før de gikk tilbake til Norge. De kommer opp på Rørosvidda og etter Sylenestrøket kommer de ned i Trøndelagsskogene.[1]

Gressåmo som de passerer har 2,5 mil til nærmeste faste bosetting og ingen strøm, men radio har de bare de har fått ladet batteriene.[1]

NordlandRediger

Drar inn i Nordland. Over Børgefjell går stafetten i graut og stafetten går videre gjennom Hattfjelldalen.[1]

Stafetten krysser Saltfjellet og Nordlandsbanen der den foreløpig stopper, ved Lønsdal stasjon. Her finnes ennå rester av kirkegårder hvor serbiske og russiske krigsfanger ble arbeidet i hjel under andre verdenskrig.[1]

De stikker innom Pauline, datter til Sulitjelmas første nybrottsmann, på Tveråmo gård ved Sulitjelma.[1]

I Bonnåssjøen fikk de motorbåt innover Leirfjord til Kroken og fulgte så jernbanelinjen opp til Kobbvatnet. en jernbanelinje som tyskerne planla at skulle føre Nordlansbanen videre. I 1943-44 lå det 700 russere med sine voktere på gården Lappstorvik.[1]

De kommer til Hellemobotn ved Draugelva. De passerer Ofotfjorden og Narvik hvor det på havna ble senket 45 krigs- og handelsskip i april 1940. De følger fjellkjeden veggen på nordsiden av Ofotfjorden videre.[1]

TromsRediger

I Troms blir terrenget lettere å gå og lengre nord kommer de til Bardu, Målselv og Reisadalen og passerer Norges nordligste furuskog i Stabbursdalen. Bardu er befolket av folk som har gått lengre og tyngre enn deltagerne i stafetten. Hågen Larsen på Håkstad kom fra Tydal og hadde gått de meste av de hundre milene fra Tynset til bardu med kista på en kjelke bak seg. Nær grensen kommer så stafetten til Frihetsli.[1]

Overalt er elvene stafettens store problem, særlig i Troms. Ved Treriksrøysa møtte de et lag svenske speidere som hadde kommet for å se på stafetten. På toppen av grensefjellet Sikka litt sør for Treriksrøysa veksler budstikka stafettlag og det bærer nordover til Helligskogen.[1]

Når et lag forsøker å få tips av en same om veien fra Helligskogen til Kåfjord og samen får høre at de aldri har vært der før, svarer han kort og bestemt: «Da kommer dokker no ikkje til Kåfjord i det heile!». Stafetten kom til Kåfjord, men det siste stykket var stup i stup og tre ganger kom de halvveis ned for så å måtte gå opp igjen.[1]

FinnmarkRediger

Alt hadde gått uten uhell, men da stafetten skulle krysse gensen mellom Troms og Finnmark litt sør for Alta så det stygt ut til at de hadde mistet hverandre. De setter i gang sikringstiltak, fly og mannskap, men det kommende laget blir funnet av en syklist. De hadde gått to etapper, med lite søvn 36 timer i fjellet, tung oppakning og dårlige kart. Aldersgrensen som var satt for deltagerne var 16 år, men dette laget bestod av tre gutter på 13-14 år; en av stafettens prestasjoner.[1]

Stafetten var 16 timer forsinket selv om de hadde satt av ekstra tid i Finnmark var været grisete og etappene lange og stadig nye elver måtte krysses. Stabburselva var en av de verste. «Stafetten forsinket, skodde i fjellet, vanskelig å finne vekslingsplassene» var beskjeden som kom gang på gang fra de siste finnmarksetappene. På Nordkapp ventet mange gjester på oppmøtet natten mellom 4. og 5. august.[1]

NordkappRediger

På Nordkapplatået var det tett tåke. Her ble det bygd en speiderlilje av stein som var ti meter lang og som peker mot nord. Det kom en 400 mennesker fra Hammerfest og Honningsvåg med hornorkester, mannskor og kvinnekor og en syvårs gammel gutt dro alene fra Honningsvåg den natten for å være tilstede. Programmet ble noe forkortet da båtene var forsinket. Hilsen fra Paris' borgermester til Norsk Speidergutt-Forbund ble overbrakt av franske rovere og «Nordkapps Vel» delte ut pokaler og minnebegere i anledning dagen. Til slutt var det midnattsgudstjeneste ved speiderpresten fra Karasjok.[1]

Stafetten ble avsluttet med Calle Godskes tale og Per Karlsens overrekkelse av budstikka til Godske. Budstikka ble så overrakt til ombudsmann for roverarbeidet Bjarne Indgjerd og videre til Rolf Andersen, som hadde tatt i mot den på Skaugum da stafetten startet.[1] Han overrakte den så til fylkesmannen i Finnmark med følgende ord:

 Den 14. juni i år ble Kronprins Olavs budskap til norsk ungdom av ham selv lagt inn i denne budstikke og forseglet. Jeg vil be herr fylkesmannen i Finnmark bryte seglet, lese opp budskapet og sørge for at det blir slått opp her på Nordkapp![1] 

Fylkesmannen brøt forseglingen og leste opp kronprinsens budskap.[1]

Etapper i stafettenRediger

Tabell over alle vekslingspunkter og deltagere i stafetten med dato og klokkeslett for vekslingen.[5]

Etappe nr. Fra sted Til sted Tidspunkt Deltagere Navn på deltagere
1 Lindesnes Homeland 16. juni kl. 20 - 17. juni kl. 8 6
 • John Tallaksen (Mandal)
 • Kåre Knutsen (Mandal)
 • Bjørn Carlsen (Mandal)
 • Nicolai Oftebro (Mandal)
 • Anders Langeland (Mandal)
 • Magne Hågensen (Mandal)
2 Homeland Lausland 17. juni kl. 8 - 17. juni kl. 20 3
 • Ben Jonassen (Kristiansand)
 • Hans Hjemdahl (Kristiansand)
 • Kristian Andersen (Kristiansand)
3 Lausland Åpåsdal 17. juni kl. 20 - 18. juni kl. 8 8
 • Ivar Løvsland (Kristiansand)
 • Nils Kåre Olsen (Kristiansand)
 • Svenn Tønnesen (Kristiansand)
 • Cay Gjertsen (Kristiansand)
 • Olav Moseid (Kristiansand)
 • Olaf Grana (Kristiansand)
 • Odd Hopp (Oslo)
 • Halvard K. Halseth (Oslo)
4 Åpåsdal Evje 18. juni kl. 8 - 18. juni kl. 20 6
 • Helge E. Refsnes (Kristiansund)
 • Oddleif Ringoen (Kristiansund)
 • Otto Tangvall (Kristiansund)
 • Helge Syvertsen (Kristiansund)
 • Ellen Eilertsen (Kristiansund)
 • Ivar Berglihn (Kristiansund)
5 Evje Revdal 18. juni kl. 20 - 19 juni kl. 8 5
 • Aage Gautestad (Evje)
 • Jakob Haugen (Evje)
 • Anund Haugen (Evje)
 • Søren Østerhus (Evje)
 • Arnfred Leifsen (Evje)
6 Revdal Tovdal 19. juni kl. 8 - 19. juni kl. 20 7
 • Georg Windsland (Birkenes)
 • Kjell Bjorvatn (Birkenes)
 • Syvert Birkenes (Birkenes)
 • Gutorm Flaa (Birkenes)
 • Øivind Bjorvatn (Birkenes)
 • Ottar Lundstøl (Eydehamn)
 • Magne Enggrav (Eydehamn)
7 Tovdal Mjåvatn 19. juni kl. 20 - 20. juni kl. 8 7
 • Theodor Nesset (Birkenes)
 • Gudmund Vollan (Birkenes)
 • Ola Aasen (Birkenes)
 • Steinar Ramse (Birkenes)
 • Øivind Rislå (Birkenes)
 • Carl Bjarne Knudsen (Arendal)
 • Jan Hammer (Arendal)
8 Mjåvatn Grundtjørnseter 20. juni kl. 8 - 20. juni kl. 20 3
 • Thore Nilsen (Hisøy)
 • Tjøstolv Normannvik (Hisøy)
 • Kjell Wang (Åmli)
9 Grundtjørnseter Steane 20. juni kl. 20 - 21. juni kl. 8 2
 • Øivind Borgenhov (Sandvika)
 • Fredrik Th. Bolin (Moss)
10 Steane Mevasstaul 21. juni kl. 8 - 21. juni kl. 20 4
 • Jon Tørå (Nordagutu)
 • Egil Landsverk (Nordagutu)
 • Leif Arnor Hauen (Nordagutu)
 • Martin Torå (Drangedal)
11 Mevasstaul Gjuvstaul 21. juni kl. 20 - 22. juni kl. 8 3
 • Einar Christiansen (Larvik)
 • Helge Henry (Larvik)
 • Erik Røed (Skien)
12 Gjuvstaul Sverveli 22. juni kl. 8 - 22. juni kl. 20 5
 • Rolf Lykken (Bærum)
13 Sverveli Reisjå 22. juni kl. 20 - 23. juni kl. 8 4
 • Egil Benjaminsen (Porsgrunn)
 • Ivar Gjærum (Porsgrunn)
 • Erno Jakobsen (Porsgrunn)
 • Frank Abrahamsen (Porsgrunn)
14 Reisjå Rjukan 23. juni kl. 8 - 23. juni kl. 20 3
 • Alfred Winje (Porsgrunn)
 • Sigurd Bremdal (Porsgrunn)
 • Eilif Bremdal (Porsgrunn)
15 Rjukan Lisleland 23. juni kl. 20 - 24. juni kl. 8 3
 • Freddie Nordhorg (Rjukan)
 • Einar Moen (Rjukan)
 • Bjørn Gustavsen (Rjukan)
16 Lisleland Skirveggin 24. juni kl. 8 - 24. juni kl. 20 4
 • Lars Brynjulf Kvam (Nøtterøy)
 • Tore Krafft (Nøtterøy)
 • Rolf Larsen (Nøtterøy)
 • Ernst Otterbeck (Nøtterøy)
17 Skirveggin Nore 24. juni kl. 20 - 25. juni kl. 8 2
 • Hans Klausen (Tønsberg)
 • Jon Trøften (Tønsberg)
18 Nore Eggedal 25. juni kl. 8 - 25. juni kl. 20 3
 • Christian Bache (Lier)
 • Nils Moxheim (Drammen)
 • Arild Nodeland (Drammen)
19 Eggedal Gulsvik 25. juni kl. 20 - 26. juni kl. 8 6
 • Torbjørn Hegg (Borre)
 • John Erik Ødegård (Borre)
 • Einar Bache (Lier)
 • Arnt Erik Lofstad (Skoppum)
 • Ivar Hov (Skoppum)
 • Frank Skog (Skoppum)
20 Gulsvik Storruste 26. juni kl. 8 - 26. juni kl. 20 5
 • Knut Rønniksen (Hønefoss)
 • Tov Tinnbo (Hønefoss)
 • Kjell Andersen (Bergen)
 • Jacob Erstad (Bergen)
 • John H. Larsen Rosto (Oslo)
21 Storruste Garthus 26. juni kl. 20 - 27. juni kl. 8 8
 • Jan Jørgen Jacobsen (Nøtterøy)
 • Trygve Næsmo (Nøtterøy)
 • E. Grønslety (Nøtterøy)
 • Øysten Arnesen (Nøtterøy)
 • G. Engebretsen (Nøtterøy)
 • Håvard Tømte (Strømmen)
 • Sverre M. Hansen (Strømmen)
 • Odd Kværne (Strømmen)
22 Garthus Hognseter 27. juni kl. 8 - 27. juni kl. 20 2
 • Jan Bjørnsen (Tønsberg)
 • Knut Mello (Tønsberg)
23 Hognseter Blæsteren seter 27. juni kl. 20 - 28. juni kl. 8 13
 • Anton Bærland (Tønsberg)
 • Hans Nordland (Lena)
 • Gunnar Holmby (Oslo)
 • John G. Myhrvold (Lena)
 • Leif Svåsand (Tønsberg)
 • Kåre Nilsen (Oslo)
 • Harald Lervang (Tønsberg)
 • Arne Bråten (Oslo)
 • Fritz Bærland (Tønsberg)
 • Helge A. Pedersen (Oslo)
 • Werner Norm. Wernersen (Oslo)
 • Leif Berntsen (Oslo)
 • Odd Langmo (Oslo)
24 Blæsteren seter Aulestad 28. juni kl. 8 - 28. juni kl. 20 3
 • Johan Såstad (Oslo)
 • Håkon Lien (Follebu)
 • Arnfinn Antonsen (Gjøvik)
25 Aulestad Svinslåseter 28. juni kl 20 - 29. juni kl. 8 3
 • Nils Schiander (Blommenholm)
 • Harald Bergh (Hamar)
 • Lars Storm Viul (Oslo)
26 Svinslåsete Øksendalseter 29. juni kl. 8 - 29. juni kl. 20 5
 • Sigurd Skeidsvoll (Bergen)
 • Kåre Bratsberg (Kolbotn)
 • Brent Chr. Grønvold (Kolbotn)
 • Torleif Lundeby (Kolbotn)
 • John Eldøy (Kolbotn)
27 Øksendalseter Hirkjølen 29. juni kl. 20 - 30. juni kl. 4 1
 • Eugen Lysdahl (Askim)
28 Hirkjølen Hathytta 30. juni kl. 4 - 30. juni kl. 11 2
 • Harald Eknes (Askim)
 • Einar Skjørten (Askim)
29 Hathytta Jutulhogget 30. juni kl 11 - 1. juli kl. 6 2
 • Thor Herman Thorsen (Askim)
 • Einar Hoff (Askim)
30 Jutulhogget Tronfjell 1. juli kl. 6 - 1. juli kl. 20 3
 • Olav Sørhus (Alvdal)
 • Bjørn Steihaug (Alvdal)
 • Kåre Dalen (Alvdal)
31 Tronfjell Hårsetseter 1. juli kl. 20 - 2. juli kl. 8 3
 • Kjell Hansen (Sandefjord)
 • Magne Pedersen (Sandefjord)
 • Knut Paulsen (Sandefjord)
32 Hårsetseter Sørgård 2. juli kl. 8 - 2. juli kl. 20 2
 • Erik Pedersen (Lillehammer)
 • Andreas Svarstad (Lillehammer)
33 Sørgård Femundhytta 2. juli kl. 20 - 3. juli kl. 8 9
 • Tor Rudland (Larvik)
 • Reidar Teigen (Larvik)
 • Reidar Støtvig (Larvik)
 • Olaf J. Mågeng (Larvik)
 • Hans Seim (Larvik)
 • Tor Olsen (Larvik)
 • Odd Jarl Dahlstrøm (Larvik)
 • Einar Kjell Hansæl (Larvik)
 • Finn Bjønnes (Larvik)
34 Femundhytta Jensvold 3. juli kl. 10 - 5. juli kl. 20 2
 • Stig Ødegård (Røros)
 • Eivind Mikkelsen (Røros)
35 Jensvold Storelvvold 3. juli kl. 20 - 4. juli kl. 7 2
 • Svein E. Thronæs (Strinda)
 • Leif O. Loraas (Strinda)
36 Storelvvold øst for Stugusjø 4. juli kl. 8 - 4. juli kl. 15 3
 • Torbjørn Kufaas (Strinda)
 • Bjørn A. Thronæs (Strinda)
 • Sven Manum (Strinda)
37 øst for Stugusjø Sylstasjonen 4. juli kl. 15 - 5. juli kl. 10 1
 • Kåre Amdam (Strinda)
38 Sylstasjonen Storerikvoll 5. juli kl. 10 - 5. juli kl. 20 3
 • Bjørn Hansen (Strinda)
 • Bengt Augustsson (Frøssøn)
 • Ingar Gustavsson (Frøssøn)
39 Storerikvoll Kopperå 5. juli kl. 20 - 6. juli kl. 8 3
 • Arne Håve (Trondheim)
 • Lisbet Finnanger (Trondheim)
 • Sturla Espås (Trondheim)
40 Kopperå Brennvold 6. juli kl. 8 - 6. juli kl. 20 6
 • Jens Aasland (Levanger)
 • Leif Brandt (Levanger)
 • Johan Ekset (Levanger)
 • Bjørn Ivar Pedersen (Kopperå)
 • Per Arnf. Nordstrøm (Kopperå)
 • Tor Alf Karlsen (Kopperå)
41 Brennvold Lundeseter 6. juli kl. 20 - 7. juli kl. 8 5
 • Gunnar Schelvåg (Verdal)
 • Odd Næss (Verdal)
 • Oddvar Valstad (Verdal)
 • Einar Weiseth (Verdal)
 • Einar Aksnes (Verdal)
42 Lundeseter Mokkaseter 7. juli kl. 8 - 7. juli kl. 21 2
 • Knut Anders Aksnes (Verdal)
 • Erling Frode Hofset (Verdal)
43 Mokkaseter Ålmeseter 7. juli kl. 21 - 8. juli kl. 10 6
 • Bjørn Brevik (Levanger)
 • Eivind Voldseth (Levanger)
 • Leif Nordahl (Levanger)
 • Gunnar Hage (Steinkjer)
 • Odd Haga (Steinkjer)
 • Johan Grøtan (Steinkjer)
44 Ålmeseter Kolvseter 8. juli kl. 10 - 8. juli kl. 20 2
 • Arnstein Arnesen (Levanger)
 • R. Casper Bruun (Trondheim)
45 Kolvseter Gressåmo 8. juli kl. 20 - 9. juli kl. 8 5
 • Bjørn Benjaminsen (Strinda)
 • Kjell Rostad (Trondheim)
 • Bjørn Risan (Trondheim)
 • Arne Jørgen Ingels (Trondheim)
 • Arne Isaksen (Sandstrand)
46 Gressåmo Skjelbred 9. juli kl. 8 - 9. juli kl. 20 3
 • Asbjørn Finsås (Snåsa)
 • Erik Moum (Snåsa)
 • Per Mo (Snåsa)
47 Skjelbred Ingulsvann 9. juli kl. 20 - 10. juli kl. 8 2
 • Peder Gartland (Grong)
 • Leif Johan Aagaard (Nordli)
48 Ingulsvann Gjersvikseter 10. juli kl. 8 - 10. juli kl. 20 6
 • Magnus J. Amdal (Grong)
 • Kåre Rein (Grong)
 • Kåre Sundli (Grong)
 • Jahn Åsbø (Grong)
 • Martin Rein (Grong)
 • Leif Tømmerås (Grong)
49 Gjersvikseter utløp Namsen 10. juli kl. 20 - 11. juli kl. 8 2
 • Arne Hansen (Namsos)
 • Odd Johansen (Namsos)
50 utløp Namsen fylkesgrensen mellom
Nord-Trøndelag
og Nordland
10. juli kl. 8 - 11. juli kl. 20 5
 • Alf Grande (Skage)
 • Gunnar Berntsen (Skage)
 • Kjell Øvereng (Skage)
 • Hans Rørvik (Rørvik)
 • Gunnar Groven ()
51 fylkesgrensen mellom
Nord-Trøndelag
og Nordland
Hattfjelldalen 11. juli kl. 20 - 12. juli kl. 10 4
 • Gunnar Moe Pettersen (Mosjøen)
 • Joar Rørmark (Mosjøen)
 • Are-Mass Bakken (Mosjøen)
 • Arnold Halsan (Mosjøen)
52 Hattfjelldalen Elsvatnet 12. juli kl. 10 - 12. juli kl. 24 3
 • Åge Granås (Mosjøen)
 • Bjørn Batt (Mosjøen)
 • Erik Ruderaas (Mosjøen)
53 Elsvatnet Lille Tustervatn 12. juli kl. 24 - 13. juli kl. 9 2
 • Kåre Jensen (Nordvik)
 • Paul Olav Berg (Mo i Rana)
54 Lille Tustervatn Leirskarbotnen 13. juli kl. 9 - 13. juli kl. 20 2
 • Terje Seljelid (Hemnesberget)
 • Odd Ramseng (Hemnesberget)
55 Leirskarbotnen Umbukta 13. juli kl. 20 - 14. juli kl. 8 3
 • Trygve Furuhatt (Hemnesberget)
 • Arne Drøpping (Hemnesberget)
 • Ragnar L. Johannesen (Hemnesberget)
56 Umbukta Storvoldendenget 14. juli kl. 8 - 14. juli kl. 19 3
 • Svein Osmo (Mo i Rana)
 • Arne Vonstad (Mo i Rana)
 • Per T. Hestvik (Mo i Rana)
57 Storvoldendenget Bredek 14. juli kl. 19 - 15. juli kl. 7 2
 • Jon Strand (Storforshei)
 • Johs. Strandjord (Storforshei)
58 Bredek Saltfjellstua 15. juli kl. 8 - 15. juli kl. 20 3
 • Finn Pedersen (Mo i Rana)
 • Knut Misvær (Mo i Rana)
 • Lars Petter Larsen (Mo i Rana)
59 Saltfjellstua Steindalen 15. juli kl. 20 - 16. juli kl. 5 1
 • Rolf Grønbech (Mo i Rana)
60 Steindalen Skaitidalen 16. juli kl. 5 - 16. juli kl. 20 8
 • Gustav F. Moe (Bodø)
 • Gustav Egil Moe (Bodø)
 • Gerhard Hjelbak (Bodø)
 • John Nunstad (Bodø)
 • Arne Hein (Bodø)
 • Roald Alstad (Bodø)
 • Nils Christensen (Bodø)
 • Ragnar Søvik (Bodø)
61 Skaitidalen Jakobsbakken 16. juli kl. 20 - 17. juli kl. 8 3
 • Olav Klever (Sulitjelma)
 • Bjarne Ellingsen (Henningsvær)
 • Fredrik N. Pharo (Sulitjelma)
62 Jakobsbakken Skjønstå 17. juli kl. 8 - 17. juli kl. 19 3
 • Johs. Okkenhaug (Sulitjelma)
 • Sverre Bragvin (Sulitjelma)
 • Odd Tangstad (Sandvika)
63 Skjønstå Straumen 17. juli kl. 19 - 18. juli kl. 8 3
 • Alfred Roksvåg (Bolga)
 • Johan Haltvik (Bolga)
 • Harald Lorentzen (Bolga)
64 Straumen Aspfjorddalen 18. juli kl. 8 - 18. juli kl. 19 3
 • Terje Anthonsen (Henningsvær)
 • Arild Bergstedt (Henningsvær)
65 Aspfjorddalen Gjerelvmoen 18. juli kl. 19 - 19. juli kl. 8 4
 • Sigurd Grimestad (Bodø)
 • Gunnar Østrem (Oslo)
 • Erland Jonassen (Bodø)
 • Rolf Andersen (Larvik)
66 Gjerelvmoen Hellemobotn 19. juli kl. 8 - 20. juli kl. 4 3
 • Bjarne Indgjerd (Larvik)
 • Calle Godske (Bergen)
 • Håkon Løbach (Bodø)
67 Hellemobotn Eidneset 20. juli kl. 6 - 20. juli kl. 15 1
 • Terje Skogekker (Glomfjord)
68 Eidneset Sætran 20. juli kl. 21 - 21- juli kl. 18 2
 • Johan Bjørn Nøstdahl (Tysfjord)
 • Per Klæboe (Tysfjord)
69 Sætran Kjøpsnes 20. juli kl. 15 - 20. juli kl. 23 2
 • Ragnar Sivertsen (Sulitjelma)
 • Gunnar Setså (Sulitjelma)
70 Kjøpsnes Tangsvik 21. juli kl. 19 - 22. juli kl. 8 6
 • Bjarne Romsloe (Narvik)
 • Wilhelm Quigstad (Narvik)
 • Kristian Jensen (Tjeldebotn)
 • Helge Bjørklund (Narvik)
 • Egil Innervik (Narvik)
 • Gunnar Teigan (Narvik)
71 Tangsvik Elvegårdsmoen 22. juli kl. 8 - 22. juli kl. 20 5
 • Arne O. Jenssen (Bogen)
 • Karl Korneliusen (Bogen)
 • Andreas Kristoffersen (Bogen)
 • Alf Sørensen (Bogen)
 • Bjarne Østensen (Bogen)
72 Elvegårdsmoen fylkesgrensen mellom
Nordland
og Troms
22. juli kl. 20 - 23. juli kl. 8 5
 • Eivind T. Strand (Ankenes)
 • Einar Dålør (Ankenes)
 • Ove Simonsen (Ankenes)
 • Per G. Qvam (Ankenes)
 • Lambert Lambertsen (Bogen)
73 fylkesgrensen mellom
Nordland
og Troms
Straumseng 23. juli kl. 8 - 23. juli kl. 20 4
 • Eilif Elvemo (Bogen)
 • Ole Mads Prestbakmo (Øvre Salangen)
 • Wilhelm Ottesen (Tromsø)
 • Einar Josefsen (Evenskjær)
74 Straumseng Altevann 23. juli kl. 20 - 24. juli kl. 10 2
 • Kåre Lunde (Bardu)
 • Ola H. Riise (Bardu)
75 Altevann Politiodden 24. juli kl. 10 - 24. juli kl. 20 4
 • Sverre Fjell (Myrvoll)
 • Eivind Stein (Bardu)
 • Steinar Bjørkli (Bardu)
 • Einar Fjelstad (Bardu)
76 Politiodden Skakterdalen 24. juli kl. 20 - 25. juli kl. 13 2
 • Roald Aanrud (Myrvoll)
 • Rolf Hunsjø (Myrvoll)
77 Skakterdalen Fjellbrua 25. juli kl. 13 - 25. juli kl. 23 2
 • Ewald Larssen (Sørreisa)
 • Mikal Bell (Sørreisa)
78 Fjellbrua Sikka 25. juli kl. 23 - 26. juli kl. 6 4
 • Halfdan D. Johansen (Kvæfjord)
 • Torfinn Wedding (Kvæfjord)
 • Tore Wikeland (Kvæfjord)
 • Vidkunn Eidnes (Harstad)
79 Sikka Treriksrøysa 26. juli kl. 6 - 26. juli kl. 15 5
 • Hallvard S. Holmboe (Lyngseid)
 • Hans Z. Schelderup (Harstad)
 • Hans G. Bendiksen (Harstad)
 • Odd Groth (Harstad)
 • Gunnar Solvang (Harstad)
80 Treriksrøysa Helligskogen 26. juli kl. 20 - 27. juli kl. 6 4
 • Per Inge Mikkelsen (Harstad)
 • Terje Anthonsen (Harstad)
 • Per Gunnar Sæbø (Harstad)
 • John Eid Olsson (Harstad)
81 Helligskogen Kåfjord 27. juli kl. 6 - 27. juli kl. 23 3
 • Karl Otto Asta (Tromsø)
 • Inge Mohus (Tromsø)
 • Hans-Erik Sparbo (Tromsø)
82 Kåfjord Hallern 27. juli kl. 23 - 28. juli kl. 17 3
 • Arne Steingrim Olsen (Tromsø)
 • Leif Jensen (Tromsø)
 • Arvid jacobsen (Tromsø)
83 Hallern Navetdalen 28. juli kl. 17 - 29. juli kl. 7 se etappe 84
84 Navetdalen Kvænangen 29. juli kl. 9 - 29 juli kl. 15 3
 • Per Dagfinn Balsvik (Tromsø)
 • Arne Nygård (Tromsø)
 • Tore Barlindhaug (Tromsø)
85 Kvænangen Skiløbfjell 29. juli kl. 15 - 29. juli kl. 23 se etappe 86
86 Skiløbfjell Kåfjord 30. juli kl. 8 - 30. juli kl. 20 3
 • Einar Gjessing (Tromsø)
 • Ottar Hansen (Tromsø)
 • Ottar Hay (Tromsø)
87 Kåfjord Transfordalen 30. juli kl. 20 - 31. juli kl. 5 7
 • Carl-Fredrik Kolderup (Fjøsanger)
 • Per Erik Waaler (Fjøsanger)
 • Ingolf Nilsen (Alta)
 • Birger Bang (Alta)
 • Helge Holby (Fjøsanger)
 • Kjell Ottesen (Alta)
 • Wiggo Jentoft (Alta)
88 Transfordalen Stabbursdalen 31. juli kl. 5 - 31. juli kl. 23 2
 • Paul Lorentzen (Alta)
 • Bjarne Haugjord (Alta)
89 Stabbursdalen nordover
Stabbursdalen
31. juli kl. 23 - 1. august kl. 12 4
 • Gabriel K. Kielland (Karasjok)
 • Einar Hatle (Kirkenes)
 • Karl Johan Olsen (Vardø)
 • Anker Andersen (Vardø)
90 Stabbursdalen Olderfjordsvatn 1. august kl. 12 - 2. august kl. 15 3
 • Arne Flørenes (Hammerfest)
 • Jarle Fredriksen (Kvalsund)
 • Ingmar Løkvoll (Kvalsund)
91 Olderfjordsvatn Skarvberghytta 2. august kl. 15 - 3. august kl. 10 3
 • Jan Knut Isralsen (Kvalsund)
 • Bernt Nilsen (Kvalsund)
92 Skarvberghytta Straumen 3. august kl. 10 - 3. august kl. 23 2
 • Paul Storvik (Havøysund)
 • Nils-Albert Giæver (Havøysund)
93 Straumen Østerelven 3. august kl. 23 - 4. august kl. 12 6
 • Arne Jensen (Honningsvåg)
 • Torger Salomonsen (Honningsvåg)
 • Astor Thomassen (Honningsvåg)
 • Roy-Sture Hansen (Honningsvåg)
 • Reidar Sunde (Bergen)
 • Carl v.d. Hagen (Honningsvåg)
94 Østerelven Nordkapp 4. august kl. 12 - 4. august kl. 23.55 9
 • Kåre Nilsen (Vardø)
 • Kjell Larsen (Honningsvåg)
 • Anton H. Nymoen (Vardø)
 • Roy Hysvær (Honningsvåg)
 • Andreas Berntsen (Honningsvåg)
 • Aage Nilsen (Vardø)
 • Martin Bugge Olsen (Vardø)
 • Einar Marthisen (Hammerfest)
 • Per Karlsen (Honningsvåg)

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af Godske, C.L. (1952). Norge på langs: Roverstafetten 1951, Lindesnes-Nordkapp. Bergen: Eide. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k Adresseavisen 1951.02.03. 1951-02-03. s. 4. «Speider-Spalten: N.S.F.s 40 års jubileum, Roverstafetten lindesnes - Nordkapp. Over 300 mil - 112 etapper og Gjennom Trøndelag 4.-12. juli.» 
 3. ^ a b c d Stavanger Aftenblad 1951.06.18. 1951-06-18. s. 7. «Rover-speider-stafett n [sic] begynt» 
 4. ^ Godske, C.L. (1952). Norge på langs: Roverstafetten 1951, Lindesnes-Nordkapp. Bergen: Eide. s. 109. 
 5. ^ Godske, C.L. (1952). Norge på langs: Roverstafetten 1951, Lindesnes-Nordkapp. Bergen: Eide. s. 111-114. 
 6. ^ Johansen, Jahn Otto (1934-) (1999). I grenseland: erindringer fra en stor og en liten verden. Oslo: Aschehoug. s. 29. ISBN 8203223842. 
 7. ^ Johansen, Jahn Otto (1934-) (2007). Grønn var ikke min barndoms dal: oppvekst i Grenland og Porsgrunn : tilegnet Porsgrunnsklubben d.y. - 40 år og min fødeby Porsgrunn - 200 år. Porsgrunn: Norgesforl. s. 117-118. ISBN 9788292765074.