Norge i det nittende aarhundrede

Norge i det nittende aarhundrede er et norsk historisk bokverk som utkom i 1900 på Alb. Cammermeyers forlag og Centraltrykkeriet. Verket omhandler norske forhold på 1800-tallet.

Norge i det nittende aarhundrede - A4-utsnitt av forsiden.

Verket er i to bind på tilsammen 904 sider. Formatet er 35,5cm x 28,5cm. og verket veier tilsammen 9 kg. Det er stort, og innbundet i skinn. Det er rikt illustrert både med tegninger og fotografier. Enkelte av illustrasjonene er i farver. Hovedredaktør for teksten var Nordahl Rolfsen og for illustrasjonene Erik Werenskiold.

Forfattere var W.C. Brøgger, Bernhard Getz, A.N. Kiær, Moltke Moe, Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne, Gerhard Munthe, Fridtjof Nansen, Eilif Peterssen, Nordahl Rolfsen, J.E. Sars, Gustav Storm og Erik Werenskiold.

Verket inneholder også en rekke tegninger og malerier laget for dette verket av kjente norske kunstnere. Ca. 100 norske kunstnere var bidragsytere.

InnholdRediger

Bind IRediger

  • Geologi, geografi, klima, planteliv, dyreliv.
  • Politisk historie, folkerettslig stilling, statsforvaltning, kirkelig liv, stats- og kommunalhusholdningen, befolkningsforhold, økonomi
  • Vitenskap, Litteratur, kunst.

Bind IIRediger

  • Natur og folkeliv
  • Næringsveier.
  • Byene.
  • Samferdsel.
  • Idrett og jakt.