Nordtyskland

språk- og geografisk område i Tyskland

Nordtyskland er et geografisk område og et språkområde innenfor forbundsrepublikken Tyskland som omfatter regionene nord for Uerdinger-linjen. Området omfatter den nordlige delen av den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt og Brandenburg, samt de tyske delstatene Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen og Mecklenburg-Vorpommern.

Den nordtyske samhørighetsfølelsen beror på et felles landskap i det nordeuropeiske lavlandet, en felles historie (deriblant Hansaforbundet) og kultur (deriblant i arkitekturen), og dets hjemsted for det nedertyske språkområde og de nedertyske dialektene. Nordtyskland deles inn i naboregionene Nordvesttyskland og Nordøsttyskland.