Nordvesttyskland

Nordvesttyskland er benevnelsen på et geografisk område som omfatter en stor del av nordtyskland innenfor grensene til det gamle Vest-Tyskland. Begrepet benyttes vanligvis til å oppsummere området som omfatter bystaten Bremen, Niedersachsen vest for elven Weser og området øst for Bremen, og det historiske landskapet Westfalen innenfor den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, især Münsterland og Ostwestfalen-Lippe.